Volkswagen Transportbilar samlar in dina personuppgifter för att kunna ge dig en offert på en av våra bilar. För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

Volkswagen Transportbilar kommer att dela med sig av dina personuppgifter till:

Volkswagen Transportbilar auktoriserade återförsäljare* för att kunna ge dig en offert.

Ovanstående parter kan behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål, men innan sådan behandling sker kommer du att få lämna ditt samtycke eller informeras om vilken annan laglig grund som ger parten rätt att behandla dina personuppgifter.

Volkswagen Transportbilar kommer att spara dina uppgifter i 6 månader från och med att du fått offerten.

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar personuppgifter: https://www.volkswagen-transportbilar.se/sv/gdpr/vgs-integritetspolicy.html

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för ett annat syfte än det för vilket de insamlades.

* Vid var tid auktoriserade återförsäljare hittar du här: https://www.volkswagen-transportbilar.se/app/hitta-aterforsaljare/vwn-se/sv/

Vi rekommenderar att du uppdaterar eller byter webbläsare

För att få en bättre upplevelse av vår webbplats kan du använda Chrome eller Firefox..