2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52
Volkswagen Multivan.

Volkswagen Låneskydd.

En Volkswagen Transportbil är försedd med den senaste tekniken och fullgod säkerhet, också billånet och bilförsäkringen kan utrustas med extra säkerhet. Volkswagen Låneskydd är en försäkring som mot en rimlig kostnad täcker månadsbetalningen av billånet och bilförsäkringen vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga.

Volkswagen Låneskydd skyddar vid.

Sjukhusvistelse.

Volkswagen Låneskydd skyddar även vid Sjukhusvistelse. Vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar täcker låneskydd månadsbetalningen. Ersättning för sjukhusvistelse utbetalas under karenstiden för helt nedsatt arbetsförmåga. Den högsta ersättningen är 1/30 av 10 000 kr per dag. Låneskyddet kan aktiveras i efterskott på redan tecknat finansiering och kostnaden specificeras på samma faktura som billånet och ditt övriga engagemang.

Nästa steg.

Relaterade produkter.

Volkswagen Financial Services är en del av erbjudandet från Volkswagen och säljaren är vårt ombud. Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring erbjuds ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.