2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Hantverkare.

Kontakta Volkswagen Financial Services.

Har du frågor kring finansiering? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår Kundtjänst.

Om du gör inbetalning med egen avi, ange alltid fakturanummer, registreringsnummer och kundnummer. Vänligen betala in på vårt OCR-fria bankgiro 5078-3489.

Behöver du ytterligare information eller har frågor om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss för personlig service. Kontaktuppgifter för våra olika produkter finner du nedan.

Formulär för kontakt och nedladdning.

Här nedan har vi samlat ett antal formulär där du kan kontakta oss direkt med dina specifika frågor och på så sätt få snabbare hjälp utan att behöva kontakta kundtjänst.

Klicka bara på lämpligt formulär, fyll i det och klicka på sänd så återkommer vi till dig inom kort. 

Vanliga frågor och svar.

Adressändring
Vid adressändring, vänligen använd följande formulär.

Jag saknar låneavi eller faktura
Beställ detta via följande formulär.

Hjälp och råd om du inte är nöjd
För oss är våra kunders förtroende betydelsefullt och det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar ber vi dig att kontakta oss så att vi på bästa sätt kan klara ut problemet. Det enklaste är att ringa oss då ett samtal kan ge kompletterade uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt.

  • Om du inte är nöjd med beslutet
  • Vart du som kund alltid har rätt att använda dig
  • Om du fortfarande inte skulle vara nöjd

Gå till Hjälp och råd om du inte är nöjd

Extraamortering

Fakturering
Billån faktureras i efterskott. Kostnad för Serviceavtal faktureras i förskott. Detta kan innebära att första fakturan innehåller serviceavtalskostnaden för två månader.

Hur betalar jag min låneavi?
Du betalar summan som finns på din avi genom bankgiro: 5010-9198 och anger avins OCR nummer.

Hur stor är min kapitalskuld?
På din senaste låneavi framgår aktuell kapitalskuld, efter betalning av denna och tidigare avier.

Kan jag göra en extra amortering?
Om du vill göra en extraamortering kan du göra det till bankgiro 5078-3489 alternativt överbetala din faktura. Om du använder dig av bankgirot ovan kan du ange registreringsnummer som referens vid inbetalningen.

Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas.
Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta. Gå till formulär

På din nästkommande faktura ser du att du har extraamorterat då din restskuld blivit lägre. Du blir alltid räntekompenserad från det datum pengarna kommit oss tillhanda.

Vad händer om jag betalar mitt lån senare än förfallodagen?
Du får betala dröjsmålsränta från förfallodagen och om du är mer än tio dagar sen med din betalning tillkommer även påminnelseavgift.

Jag har fått en låneavi inklusive min restskuld, vad gör jag nu?
Du kan kontakta återförsäljaren för att göra upp om en ny bilaffär, betala beloppet enligt din låneavi eller kontakta kundtjänst för diskussion om förlängningsalternativ.

Autogiro
Du kan även få din faktura betald automatiskt varje månad via autogiro för 25 kr/mån. Fyll i autogiroblankett och sänd till Volkswagen Financial Services, 151 88 Södertälje. För dig som redan valt autogiro kommer du att få betala din första faktura manuellt, därefter kommer det att framgå av fakturan att beloppet du ska betala dras från ditt konto på förfallodagen.

Lösen/Slutbetalning

Kan jag lösa mitt lån i förtid?
Ja, du kan kostnadsfritt lösa ditt lån när du vill. Du betalar din kapitalskuld samt räntan fram till den dagen du löser lånet. Kontakta kundtjänst för exakt belopp.

Glöm ej att ha ditt kund- eller avtalsnummer tillgängligt då vi tillämpar banksekretess. Ditt kundnummer hittar du på din faktura och avtalsnummer hittar du på ditt kontrakt.

Vad händer när jag löst mitt lån?
När vi mottagit din slutbetalning löser vi lånet och tar då bort kreditmarkeringen i bilregistret. Du erhåller då nya registreringsbevis från Transportstyrelsen, där du ser att kreditmarkeringen är borttagen.

OBS! Har du sålt bilen och redan genomfört ägarbyte så skickas det nya registreringsbeviset direkt till ny ägare.

Kan jag sälja bilen och behålla lånet?
Nej. Då bilen står som säkerhet för lånet så måste du lösa lånet om du säljer bilen.

Fakturafrågor

Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny?
Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.

Varför är min första faktura på ett högre belopp än vad som står på kontraktet?
Den första fakturan innehåller, förutom månadens belopp med amortering och ränta, även uppläggningsavgift samt eventuell ränta från leverensdag till kontraktsstart.

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?
När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.

Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?
Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till dem och har du ytterligare frågor kontakta Svea Inkasso.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?
Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.

Kan jag överbetala min faktura om jag vill betala lite extra?
Ja, om du överbetalar din faktura bokförs överskottet som en extraamortering. Har du en restskuld kommer din extraamortering att bokas mot restskulden, i annat fall kommer din månadskostnad att sänkas. Önskar du att vi bokför extra amorteringen mot kortare löptid istället måste du meddela oss detta.

Autogiro

Kan jag betala med e-faktura/autogiro?
- Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Volkswagen Financial Services
Autogiro
15188 SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?
Nej. Vi redovisar ränta, amortering och vilket belopp som kommer debiteras ditt konto på fakturan. Den går ej att avbeställa.

Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?
Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25,00 kr om du väljer autogiro.

Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?
Vi drar autogirot den 27:e i varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen nästkommande bankdag. Om pengar ej kan dras denna dag så görs ett nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR-nummer finner du på fakturan.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?
Ja, vi avslutar ditt autogiro när lånet blivit löst.

Överlåtelse

Kan jag överlåta mitt lån till någon annan?
Ja, lånet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.

Hur går jag till väga?
Ni skickar in underskriven ansökan till kundtjanst@vwfs.se. När ansökan mottagits görs en kreditupplysning på ny sökande och om denne blir godkänd skickar vi ut ett kontrakt för bägge parter att signera.

OBS! Kontraktet blir överlåtet först när det undertecknats av Volkswagen Financial Services.

Förlängning/Omläggning

Kan jag förlänga/lägga om mitt lån?
Ja, i vissa fall kan lånet förlängas eller läggas om. Kontakta kundtjänst för mer information.

En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 420,00 kr.

Fakturafrågor

Jag hittar inte min faktura, hur kan jag få en ny?             
Beställ en fakturakopia hos kundtjänst.

Vad är interimshyra?
Interimshyra är leasinghyra från leverensdag fram till ordinarie avtalsstart. Detta debiteras med 1/30 hyra per dag.

Varför har jag fått dröjsmålsränta på min faktura?
När betalningen kommer in för sent till oss får du betala dröjsmålsränta från förfallodagen. Om du är mer än 10 dagar sen skickas en påminnelse och du blir även debiterad påminnelseavgift på nästkommande faktura.

Jag har fått en faktura från Svea Inkasso, vad gör jag?
Om vi inte fått in betalning från dig trots påminnelse så skickas fakturan till Svea Inkasso. Du betalar din faktura direkt till de och har du ytterligare frågor, vänligen kontakta Svea Inkasso.

Är det samma OCR-nummer på alla fakturor?
Nej, det är olika OCR-nummer varje månad. Varje faktura har ett unikt OCR-nummer.

Hur redovisas den första förhöjda leasinghyran?
Vid första förhöjd leasinghyra är denna redan erlagd till din återförsäljare, momsen på betalningen redovisas på din första faktura från oss.

Är leasinghyran alltid på samma belopp?
Nej, leasinghyran kan variera beroende av att månaderna innehåller olika antal dagar samt vid rörlig ränta.

Kan jag göra extra inbetalningar?
Nej, man kan inte extraamortera på en leasing.

Autogiro

Kan jag betala med e-faktura/autogiro?
Vi erbjuder möjlighet att betala din faktura via e-faktura och/eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Fram till dess att din anmälan är godkänd får du pappersfakturor som betalas som vanligt. Notera att det måste vara samma person som ansluter sig till e-faktura som står på avtalet.

För att anmäla autogiro fyller du i en autogiroanmälan och skickar in till kundtjanst@vwfs.se alternativt till:

Volkswagen Financial Services
Autogiro
15188 SÖDERTÄLJE

OBS! Först när det står längst ned på fakturan att beloppet kommer regleras via autogiro är kopplingen med din bank upprättad. Innan dess behöver du betala in fakturorna manuellt. Betalningsuppgifter finner du på fakturan.

Jag har autogiro och vill inte ha någon faktura utskickad. Kan jag avbeställa den?
Nej. Vi redovisar vilket belopp som kommer debiteras ditt konto samt förfallodatum på fakturan. Den går ej att avbeställa.

Varför betalar jag administrationsavgift när jag har autogiro?
Vi har kostnader för fakturering, även om betalning sker via autogiro. Dock sänks avgiften till f.n. 25,00 kr om du väljer autogiro.

Mitt autogiro har inte dragits denna månad, vad händer nu?
Vi drar autogirot den första varje månad, om denna dag inträffar på en helgdag så görs dragningen första vardagen därpå. Om pengar ej kan dras denna dag så görs ett nytt försök dagen efter. Skulle dragningen då inte gå igenom så måste fakturan betalas manuellt. OCR-nummer finner du på fakturan.

Avslutas mitt autogiro när kontraktet avslutas?
Ja, vi avslutar ditt autogiro när avtalet blivit löst.

Överlåtelse

Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?
Ja, leasingavtalet kan flyttas över till annan person/annat företag under förutsättning att denne blir kreditgodkänd av oss. OBS! Överlåtelse kan ej ske mellan privatperson och näringsidkare.

Hur går jag till väga?
Ni skickar in underskriven ansökan till kundtjanst@vwfs.se. När ansökan mottagits görs en kreditupplysning på ny sökande och om denne blir godkänd skickar vi ut ett kontrakt för bägge parter att signera. Vid operationell leasing signeras kontraktet hos levererande återförsäljare.

OBS! Kontraktet blir överlåtet först när det undertecknats av Volkswagen Financial Services.

Förlängning/Omläggning

Kan jag förlänga/lägga om mitt leasingavtal?
Ja, i vissa fall kan leasingavtalet förlängas eller läggas om. Kontakta kundtjänst för mer information.

En administrativ avgift tas ut enligt gällande prislista, f.n. 600,00 kr ex moms.

Avslut/Lösen

PRIVATLEASING

Har du en privatleasing som ska avslutas?
Du kontaktar din återförsäljare för besiktning och återlämnande av fordonet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga av våra samarbetande återförsäljare här.

Är det så att du önskar förlänga ditt leasingavtal så kontaktar du din återförsäljare.

FÖRETAGSLEASING

Kan jag bryta mitt leasingavtal i förtid?
Vissa avtal kan avslutas i förtid mot en avbrottsavgift. Kontakta kundtjänst för mer information, eller vänd dig till din återförsäljare.

Kan jag förlänga mitt leasingavtal?
Ja, i vissa fall. Kontakta kundtjänst för mer information.    

Betalning

Fakturering
Serviceavtal faktureras i förskott. Vid finansiering samfaktureras serviceavtalet om inget annat anges.

Exempel på Serviceavtalsfaktura
Här kan du se viktiga uppgifter på serviceavtalsfakturan:

Hämta pdf

Avtalsvillkor

SERVICEAVTAL

Vad ingår i ett serviceavtal?
Det finns två typer av serviceavtal. Du kan ha ett serviceavtal eller ett service- och underhållsavtal. Du kan även välja att komplettera med vissa tillägg till ditt serviceavtal. Observera att nedan gällande om vad som ingår, avser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid t.ex. kampanjavtal. Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

  • Serviceavtal: All service i enlighet med den serviceplan märket utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan, t.ex. tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, spolarvätska, säkringar och torkarblad.

  • Service- och underhållsavtal: Samma innehåll som serviceavtal, men också följande när det är dags att byta: bromsklossar, bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamasker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, startbatteri, hjullager och glödlampor (ej Xenon/LED).

  • Tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.

Vad omfattas inte av ett serviceavtal?
Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. Fel eller skador på motor och växellåda (täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring), drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions- och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador försorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handahavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar.

Vad kostar ett serviceavtal?
Priset varierar beroende på vilket märke och vilken modell du väljer, vilken körsträcka du har per år samt hur många månader avtalet tecknas på. Kontakta din återförsäljare för att få prisuppgift för den bilmodell du är intresserad av.

Jag har redan köpt min bil. Kan jag teckna ett serviceavtal i efterhand?
Ja, serviceavtal går att teckna innan första servicen är gjord på en ny bil. Kontakta din återförsäljare för mer information om detta.

Kan jag förlänga mitt serviceavtal?
I vissa fall kan du förlänga serviceavtalet. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Kan jag överlåta mitt serviceavtal?
I vissa fall kan du överlåta ditt serviceavtal. Vill du veta vad som gäller för just ditt avtal så ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Kan jag avsluta mitt serviceavtal före utsatt tid?
Ja, det kan du alltid göra. På vissa avtal kan en kostnad tillkomma för detta. Kontakta kundtjänst för att se vad som gäller för just ditt avtal.

Kan jag serva min bil var som helst?
Du kan serva din bil hos en auktoriserad märkesverkstad. Undantag kan finnas, se ditt avtal för exakta villkor.

Kontakta Volkswagen Financial Services.