2.0.0.6_0, 2017-01-20 14:05:42
Hantverkare.

Kontakta Volkswagen Financial Services.

Har du frågor kring finansiering? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår Kundtjänst.

Om du gör inbetalning med egen avi, ange alltid fakturanummer, registreringsnummer och kundnummer. Vänligen betala in på vårt OCR-fria bankgiro 5078-3489.

Behöver du ytterligare information eller har frågor om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss för personlig service. Kontaktuppgifter för våra olika produkter finner du nedan.

Formulär för kontakt och nedladdning.

Här nedan har vi samlat ett antal formulär där du kan kontakta oss direkt med dina specifika frågor och på så sätt få snabbare hjälp utan att behöva kontakta kundtjänst.

Klicka bara på lämpligt formulär, fyll i det och klicka på sänd så återkommer vi till dig inom kort. 

Vanliga frågor och svar.

Adressändring
Vid adressändring, vänligen använd följande formulär.

Jag saknar låneavi eller faktura
Beställ detta via följande formulär.

Hjälp och råd om du inte är nöjd
För oss är våra kunders förtroende betydelsefullt och det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar ber vi dig att kontakta oss så att vi på bästa sätt kan klara ut problemet. Det enklaste är att ringa oss då ett samtal kan ge kompletterade uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt.

  • Om du inte är nöjd med beslutet
  • Vart du som kund alltid har rätt att använda dig
  • Om du fortfarande inte skulle vara nöjd

Gå till Hjälp och råd om du inte är nöjd

Betalning

Fakturering
Billån faktureras i efterskott. Kostnad för Serviceavtal faktureras i förskott. Detta kan innebära att första fakturan innehåller serviceavtalskostnaden för två månader.

Hur betalar jag min låneavi?
Du betalar summan som finns på din avi genom bankgiro: 5010-9198 och anger avins OCR nummer.

Hur stor är min kapitalskuld?
På din senaste låneavi framgår aktuell kapitalskuld, efter betalning av denna och tidigare avier.

Kan jag göra en extra amortering?
Vid en extra amortering betalar du in beloppet till bankgiro: 5078-3489. Ange alltid kontraktsnummer eller registreringsnummer vid inbetalningen. Meddela också om du vill behålla eller ha sänkt månadsbetalning efter extra amortering. Ex "ABC123 Minskad månadskostnad"

Extra amortering redovisas på nästkommande låneavi i form av minskad skuld.

Vad händer om jag betalar mitt lån senare än förfallodagen?
Du får betala dröjsmålsränta från förfallodagen och om du är mer än tio dagar sen med din betalning tillkommer även påminnelseavgift.

Jag har fått en låneavi inklusive min restskuld, vad gör jag nu?
Du kan kontakta återförsäljaren för att göra upp om en ny bilaffär, betala beloppet enligt din låneavi eller kontakta kundtjänst för diskussion om förlängningsalternativ.

Låneskydd

Avtalsvillkor

Kan jag göra förändringar i min betalplan, amortera mindre eller mer varje månad?
Du kan inom vissa begränsningar lägga om betalplanen för ditt lån, kontakta kundtjänst för mer information.

Vad har jag för ränta på mitt kontrakt?
Du kan ha fast eller rörlig ränta, det framgår på ditt kontrakt. Räntan på ditt kontrakt sätts hos den återförsäljare där du tecknat din finansiering.

FAST RÄNTA
Fast ränta sätts på leveransdagen och innebär att du har samma månadsbetalning hela kontraktstiden.

RÖRLIG RÄNTA
Vår rörliga ränta är baserad på VWFS (Volkswagen Financial Services Sverige) basränta.

Kan jag överlåta mitt kontrakt?
Ja, förutsatt att vi kreditgodkänner den person som ska ta över kontraktet. Du kan ansöka om överlåtelse genom att fylla i följande formulär för näringsidkare eller formulär för privatperson.

Kan två personer stå för lånet?
Ja, det går att lägga till en medköpare till lånet efter sedvanlig kreditbedömning. Kontakta kundtjänst eller ansök om medköpare via formuläret här.

Vad händer efter att jag har slutbetalat mitt lån?
När vi mottagit din slutlikvid kommer vi inom en vecka att ta bort kreditmarkeringen hos Transportstyrelsen och i samband med detta skickas ett nytt registreringsbevis till ägaren av fordonet.

Jag tänker sälja bilen, vad bör jag tänka på?
Om du säljer bilen måste lånet lösas, kontakta kundtjänst för aktuell restskuld.

En rekommendation är att nuvarande och nya ägaren går tillsammans till ett bankkontor och genomför betalningen, på detta sätt säkerställer båda parter att lånet blir löst.

Betalning

Fakturering
Leasing faktureras i förskott. Vid Serviceavtal eller Försäkring visas kostnaderna på en och samma faktura.

Autogiro
Du kan även få din faktura betald automatiskt varje månad via autogiro för 20 kr/mån. Fyll i autogiroblankett och sänd till Volkswagen Financial Services, 151 88 Södertälje. För dig som redan valt autogiro kommer du att få betala din första faktura manuellt, därefter kommer det att framgå av fakturan att beloppet du ska betala dras från ditt konto på förfallodagen.

Varför är min första faktura på ett högre belopp än avtalat?
På första fakturan kan eventuell uppläggningsavgift tillkomma, även interimshyra d.v.s. en avgift för perioden du har leasat fordonet innan avtalsstart. Avtalet startar alltid nästkommande månadsskifte och faktureringen vid leasing sker i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari - 31 januari).

Avtalsvillkor

Interimshyra
Hyra från och med leveransdagen till och med ordinarie avtalsstart debiteras med 1/30-dels leasingavgift per dag.

Aktuellt restvärde
Om du vill veta ditt aktuella restvärde, kontakta din Volkswagen återförsäljare.

Kontraktstidens slut
Kontakta din återförsäljare senast tre månader innan kontraktet löper ut.

Överlåtelse
Om du vill överlåta ditt leasingkontrakt ansöker du genom att fylla i följande formulär för näringsidkare eller formulär för privatperson.

Kan jag överlåta mitt leasingavtal?
Överlåtelse kan ske mellan, av oss, kreditgodkända företag. Du kan ansöka om överlåtelse via formuläret för näringsidkare eller formuläret för privatperson.

Kan jag förlänga och skriva om mitt leasingavtal?
Du kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt leasingavtal, kontakta kundtjänst för mer information.

Får jag föra ut en leasad bil utanför Sverige?
En leasad bil får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande tidsperiod överstigande 45 dagar, eller utanför EU utan särskilt medgivande av leasegivaren. Den leasade bilen får överhuvudtaget inte nyttjas utanför Sveriges gränser av annan än förare som är folkbokförd i Sverige.

Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?
Vid finansiell leasing där företaget har den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet (restvärdet) görs en avräkning mellan det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och fordonets faktiska marknadsvärde. Eventuellt överskott tillfaller företaget.

Vid operationell leasing (inklusive konsumentleasing) är det leasegivaren/återförsäljare som bär den ekonomiska risken för restvärdet. Något som vi brukar kalla: garanterat restvärde.

Kontakta i första hand din levererande återförsäljare vid frågor som berör återlämnande av leasingfordon.

Vad har jag för restvärde på mitt leasingavtal?
Vid frågor om aktuellt restvärde, kontakta levererande återförsäljare.

Mitt leasingavtal är avslutat. När tar ni bort leasingspärren i Vägtrafikregistret?
Det kan ta ungefär en vecka innan det nya registreringsbeviset skickas till dig från Transportstyrelsen.

Betalning

Fakturering
Serviceavtal faktureras i förskott. Vid finansiering samfaktureras serviceavtalet om inget annat anges.

Exempel på Serviceavtalsfaktura
Här kan du se viktiga uppgifter på serviceavtalsfakturan:

Hämta pdf

Avtalsvillkor

Vad ingår i mitt Serviceavtal?
Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning: Serviceavtal eller Service- och underhållssavtal.

SERVICEAVTAL: All service i enlighet med den serviceplan märket utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan till exempel tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätskebyte. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: torkarblad, oljor, spolarvätska, säkringar och glödlampor (ej Xenon/LED).

SERVICE- OCH UNDERHÅLLSAVTAL: Samma innehåll som Serviceavtal, men med tillägget att även nedanstående slitagedelar ingår*: bromsklossar, bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamasker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, batteri, hjullager, och glödlampor (ej Xenon/LED).

Exempel på tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.

*Det är återförsäljarens fackmannamässiga bedömning som gäller såtillvida byte av slitagedelar ska utföras.

Vad ingår inte i Serviceavtalet?
Följande omfattas inte av Serviceavtalet: fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. Fel eller skador på motor och växellåda, täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar.

Vad är milavräkning?
När ett Serviceavtal upphör beräknas körda mil mot avtalade mil. Har du kört fler mil än avtalad körsträcka får du en faktura med kostnad för övermil. Denna övermilsdebitering (i kronor per mil) framgår på ditt Serviceavtal.

Kan jag förlänga eller ändra miltal på mitt Serviceavtal?
Du kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt Serviceavtal, kontakta kundtjänst för mer information.

Kan jag säga upp mitt Serviceavtal i förtid?
Kontakta i första hand levererande återförsäljare för milavräkning, alternativt kontakta oss skriftligen och ange registreringsnummer på fordonet och uppgift om antal körda mil.

Kontakta Volkswagen Financial Services.