2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen.

Hjälp och råd om du inte är nöjd.

För oss är våra kunders förtroende betydelsefullt och det är viktigt att du är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Om vi inte motsvarar dina förväntningar ber vi dig att kontakta oss så att vi på bästa sätt kan klara ut problemet. Det enklaste är att ringa oss då ett samtal kan ge kompletterade uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt.

Här hittar du följande information:

  • Om du inte är nöjd med beslutet
  • Vart du som kund alltid har rätt att använda dig
  • Om du fortfarande inte skulle vara nöjd

Ett tips är att innan du kontaktar oss alltid spara affärsdokumentation, till exempel fakturor och betalningsunderlag och annan information, som du får från oss.

Om du inte är nöjd med beslutet.

Vid fall du inte känner att vi har kunnat bemöta dina krav kan frågan tas vidare inom bolaget genom att vår Klagomålsansvarig omprövar ärendet.

Vem ska du kontakta? 

Om du skriver brev:                               

Volkswagen Fincancial Services Sverige AB
Klagomålsansvarig
15188 Södertälje

Om du mailar:

kundtjanst@vwfs.se

Skriv i ämnesraden: Till Klagomålsansvarig

Vart du som kund alltid har rätt att vända dig.

Konsumentvägledaren i din kommun som kostnadsfritt lämnar information och råd i finans- och försäkringsfrågor. Konsumentvägledaren närmast dig finner du på Konsumentverkets hemsida:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå som ger dig opartisk information och vägledning utan någon extra kostnad.

Box 24215
104 51 Stockholm

Tel. 0200 - 22 58 00

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd.

Är du missnöjd med beslutet från oss och vill höra med en oberoende part kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Tel. 08-508 860 00

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

Allmän domstol, Domstolsverket
551 81 Jönköping

Tel. 036-15 53 00