2.11.78.2, 2018-12-05 18:30:44
Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Sekretess.

Dataskyddsförklaring.

Det är viktigt för oss att ditt privatliv skyddas när du använder våra webbsidor. Vi ger därför detaljerad information när det gäller insamlandet av anonyma data och personuppgifter nedan.

Insamling av anonyma data.

Av princip kan du besöka Volkswagen AG:s webbsidor utan att berätta för oss vem du är. Vi får endast information om din Internetleverantör, från vilken webbsida du hänvisades till vår webbsida, samt om vilka av våra webbsidor du besöker. Denna information bedöms i statistiskt syfte. Din anonymitet som individuell användare skyddas.

Insamling och behandling av personuppgifter.
Personuppgifter samlas bara in om du ger dem till oss, till exempel för att fullgöra ett kontrakt, som svar på en undersökning eller när du registrerar dig för personanpassade tjänster. När du registrerar dig för Volkswagens personanpassade tjänster samtycker du till att dina registreringsdetaljer behandlas i reklam- och marknadsundersökningssyfte och för att utforma behovsorienterade elektroniska tjänster. Om du ger ditt samtycke kommer informationen du anger vid ditt besök på Volkswagens portaler dessutom att användas för att konstruera en användarprofil för att ge dig skräddarsydda reklamerbjudanden. Dessa data överförs i krypterad form för att undvika missbruk av tredje part.

Användning och distribution av personuppgifter.

Om du inte samtycker till att dina personuppgifter används i annat syfte kommer de personuppgifter som samlas in på Volkswagen AG:s webbsidor endast att användas för fullgörande av kontrakt och hantering av dina förfrågningar. Om du har gett ditt samtycke kommer dina data dessutom att användas i reklam- och marknadsundersökningssyfte, samt för att utforma behovsorienterade elektroniska tjänster från Volkswagen AG. På samma sätt kommer personuppgifterna endast att användas för leverans av skräddarsydda reklamerbjudanden om du har gett ditt samtycke.Eftersom samtycke till att använda dina data i ovan nämnda syften kan involvera överförandet av dina data till företag som ingår i Volkswagen Group och till Volkswagens partner (återförsäljare och servicecenter) som valts av dig, kan dina data även vidarebefordras till dessa parter. Ingen annan överföring av data till tredje part sker.
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke med omedelbar effekt.Du kan också få information om dina uppgifter och skicka in eventuella förslag via e-post eller brev till följande adress:

Volkswagen AG Data Protection Representative

Ulrich Pohling

Volkswagen AG
Brieffach 1886/1
38436 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de