2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen satsar på eldrift

Om satsningen.

Ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen.

En av de största bidragande orsakerna till koldioxidutsläpp är förbränningen av fossila bränslen, till exempel kol, olika oljeprodukter och gas. Dessa bränslen används till största delen för att producera el, värme och för transporter av olika slag. Det är ett politiskt mål att sänka koldioxidutsläppen från våra bilar. Ett viktigt steg i denna utveckling är att öka andelen elbilar.

För att driva på utvecklingen mot mer miljövänliga bränslen har ett bonussystem införts som premierar dessa. Vid köp av en transportbil som till 100% drivs av el utgår en bonus om 60.000:-. Vid köp av en bil som drivs med biogas/naturgas är bonusen 10.000:-. Det sistnämnda innebär bland annat att det är förmånligt att köpa Caddy med gasdrift.

Låg klimatpåverkan med eldrift

Låg klimatpåverkan.

Bilar som drivs med elektricitet har en låg klimatpåverkan. I dagsläget är därför el bättre än de alternativ som finns. Under senare år har eldrivna bilar blivit mer attraktiva genom att batterier har blivit mer kraftfulla samtidigt som de minskat i storlek. Dessutom ger dagens elektroniksystem en effektivare eldrift.

Blå Volkswagen e-Crafter vid vindkraftverk

Allt drivs med elektricitet.

Under de närmaste åren kommer du att möta en lång rad produkter från Volkswagen som drivs av elektricitet. Det finns även långt framskriden forskning när det gäller vätgasdrivna bilar. En omfattande och medveten satsning på hållbara alternativ vid sidan av gasbilar och mycket snåla bensin- och dieselmotorer. Dessutom kommer den här utvecklingen att intensifieras under kommande år. Förutom de stora investeringarna när det gäller transport- och personbilar utvecklas även andra mobila produkter för att ta ett helhetsgrepp på den eldrivna fria rörligheten. Först ut av de eldrivna transportbilarna från Volkswagen var e-Crafter som började säljas 2018. Därefter står e-Transporter och e-Caddy på tur under 2019 och 2020.

Volkswagens samåkningskoncept MOIA.

Eldriven samåkningsbuss från Volkswagen.

Volkswagens egna startupföretag MOIA presenterade nyligen en eldriven passagerarbuss, baserad på e-Crafter, med en smart samåkningstjänst. Resan beställs och betalas genom en app i en smartphone, och användaren får direkt reda på resans pris. Till skillnad från till exempel Uber, där resenären åker ensam i bilen, räknar MOIA-systemet ut och skapar samåkningar för användare med närliggande resmål. Elbussen har sex sittplatser och automatiska dörrar för passagerna. De första bussarna har börjat rulla på Hamburgs gator under 2018.

Nästa steg.