2.3.47.2, 2017-10-10 18:26:25
Volkswagen Transporter 50 år.

Återvinning av din uttjänta Volkswagen Transportbil.

Vi hoppas att din Volkswagen har många mil framför sig, men en vacker dag är det dags att skrota den. Då ser vi till att det går rätt till, och det kostar dig ingenting. Vårt samarbete med bilproducenternas nätverk Bilretur gör att återvinningskravet på minst 95% följs, och att det sker enligt gällande lagar och på miljömässigt bästa sätt.

Vi tar hand om din Volkswagen – även när den har gjort sitt.

Volkswagen Caddy model I.

En uttjänt bil är en resurs i form av material som kan återvinnas och delar som kan återanvändas. Men för att bli denna resurs är det viktigt att bilen behandlas på ett miljörätt sätt. En auktoriserad bilskrotare ser till att bilen skrotas på ett miljöriktigt sätt.

Här nedan finner du en länk till en folder med mer information, och även till bilretur.se där du hittar närmaste återvinningsställe.

Nästa steg.

Relaterade produkter.