Återvinning av plastdetaljer i Volkswagen Transportbilar

Återvinning

Återvinning av din uttjänta Volkswagen Transportbil

Vi hoppas att din Volkswagen har många mil framför sig, men en vacker dag är det dags att skrota den. Då ser vi till att det går rätt till, och det kostar dig ingenting. Vårt samarbete med bilproducenternas nätverk Bilretur gör att återvinningskravet på minst 95% följs, och att det sker enligt gällande lagar och på miljömässigt bästa sätt.

Vår vision, strategi och våra värderingar strävar efter att bilbranschen ska bli mer hållbar så att vi kan fortsätta vara verksamma inom den. Genom att ta hänsyn till våra bilars livscykel minskar vi belastningen på miljön, skapar en positiv trend och närmar oss en mer hållbar bransch.
 

Strimlare för återvinning av Volkswagen transportbilar

Vi tar hand om din Volkswagen – även när den har gjort sitt

Vi som bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

En uttjänt bil är en resurs i form av material som kan återvinnas och delar som kan återanvändas. Men för att bli denna resurs är det viktigt att bilen behandlas på ett miljörätt sätt. En auktoriserad bilskrotare ser till att bilen skrotas på ett miljöriktigt sätt.

Här nedan finner du en länk till en folder med mer information, och även till bilretur.seOpens an external link där du hittar närmaste återvinningsställe.
 

Skrotade bilar på hög

Vårt ansvar som biltillverkare

För Volkswagenkoncernen innebär hållbarhet att uppnå ekonomiska, sociala och ekologiska mål samtidigt och med samma energi. Vårt mål är att skapa bestående värden, erbjuda goda arbetsförhållanden och spara resurser och miljö.

 

Övriga ärenden

För övriga frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Volkswagen Kundservice. Här hittar du kontaktuppgifter.

Eldrivna transportbilar
är framtiden

Läs om Volkswagens satsning på elbilar och våra elbilmodeller.