En bergsväg – Volkswagen återvinner hållbart

Återvinning av din Volkswagen Transportbil

En källa till råmaterial:
95 % av din Volkswagen kan återvinnas och återanvändas

Är det dags för din Volkswagen transportbil att slutligen lämna vägarna? Då kommer certifierade återvinningsföretag att säkerställa att 95 % av din bil återvinns och återanvänds. På den här sidan kan du läsa mer om återvinningsprocessen och de lagstadgade villkoren som gäller för att lämna tillbaka din bil utan kostnad.

En höstskrudad skogsväg ur fågelperspektiv
Återvinning

Tillverkning inriktad på återvinning

Hållbarhet är en integrerad del av processkedjan för våra bilar och målen för detta kräver en mängd åtgärder och aktiviteter som startar tidigt i utvecklingsfasen för din Volkswagen.

 • Vi säkerställer att alla fordonsvätskor kan avlägsnas från fordonet som ska återvinnas och att de delar som tas bort kan demonteras enkelt.
 • En väsentlig aspekt för att nå de miljömässiga målen inom teknikutveckling är att förhindra produktion av skadliga ämnen.
 • Användning av återvunnet material är tillåtet för många komponenter så länge de inte är viktiga för fordonets säkerhet och de når upp till samma kvalitetskrav som nya råvaror.
 • Alla plastkomponenter etiketteras enligt internationellt gångbar ISO-norm för att möjliggöra tydlig identifikation.

Återvunna material hos Volkswagen Transportbilar

Vi har som mål att minska mängden nytt råmaterial. Därför använder vi återvunna material i produktionen av våra bilar, så som återvunnen plast från redan använt material eller restprodukter från produktionen. Dessa utgör en mindre del av den nya bilen.

Konsekvent kvalitet

Oavsett om materialet är nytt eller återvunnet så
möter de våra högt ställda krav. Det är därför vi endast använder
återvunna material av högsta kvalitet, som genomgått omfattande tester
innan användning.

Solsken genom lövverket på ett träd
Din transportbils sista service

Enkelt och utan kostnad

När det är dags för din Volkswagen att lämna vägarna, är det bara att ta med den till ett av våra många återlämningsställen. Den kommer att återvinnas utan kostnad för dig och återvinningen följer alla gällande lagar och regler.

Hitta återvinningscenter

Återvinningsprocessen

En VW servicetekniker håller i ett batteri som ska återvinnas
Återlämning och återvinning av batterier

Batterier får inte slängas i hushållssoporna. Här kan du läsa mer om vad du ska göra med dina förbrukade batterier.

En andra chans för begagnade batterier

Bild som beskriver hur ett bilbatteri kan återanvändas

Hastiga accelerationer, snabbladdningar och väderomväxlingar är en utmaning för elbilsbatterier, men gör även att de är byggda för att klara extrema förhållanden. Du märker att batteriet har åldrats när räckvidden, accelerationen och laddningsprestandan minskar. Men efter att batteriet har används i en elbil är batteriprestandan fortfarande bra nog för att användas igen och ge det ett nytt liv. Eller så kan batteriets värdefulla råvaror återvinnas och återanvändas. Här kan du få reda på allt om återanvändning och återvinning av batterier.

 • Så återanvänds batterier

  Ta tag i framtidens efterfrågan nu

  En central del i Volkswagens batteristrategi är att förbättra livslängden för elbilsbatterierna. Därför undersöker vi på flera olika sätt hur batterierna ska kunna användas igen efter den första livscykeln. Att batterierna kan användas på ett annat sätt utanför en elbil eller återvinning av litiumjonbatterier är två olika hållbara tillvägagånssätt. Eftersom försäljningen av elbilar har växt så har även den globala efterfrågan på batterier ökat. Det betyder i sin tur även att råvaror till batteriproduktionen, som litium, kobolt och nickel, behövs i större utsträckning. Det här är en av flera anledningar till att bli bättre på återanvändning och återvinning av använda litiumjonbatterier.

 • Användningsområden för begagnade batterier

  Vi ger batterierna ett nytt liv

  Kapaciteten hos batterier som redan har använts i elbilar är fortfarande mer än tillräcklig för att använda till något annat. Därför kan man använda batterierna till mindre krävande användningsområden där den lägre kapaciteten inte är ett problem. När litiumjonbatterierna inte längre tjänar sitt syfte i bilen kan de till exmepel användas för att lagra förnybar energi. De kan också fungera som en "batterifarm" inom industrin eller som ett lagringsbatteri för en solcellsanläggning i hemmet. På så sätt återvinns elbilens batterier först efter flera år av ytterligare användning.

 • Återvinning hos Volkswagen

  Förlängning av livslängden

  Inom Volkswagen Group finns det ett stort antal projekt inom återvinning och lagring. Bland annat används återvunna energilagringsenheter tillsammans som ett enda gigantiskt batteri – både i Volkswagens fabriker och i samarbetsprojekt med energibolag och städer. Batteriernas livslängd kan på så sätt förlängas. Målet är – förutom att uppnå en optimal återvinningsprocess – först och främst att förlänga livslängden. Batterierna repareras, bearbetas eller överförs till andra projekt för fullständig återanvändning. Det är först efter det som batterierna återvinns.

 • Återtillverkning

  Så här får batterierna nytt liv

  Utöver återanvändning av batterier på nya sätt utanför elbilar fokuserar Volkswagen också på återtillverkning. Man kan återanvända begagnade litiumjonbatterier i elbilar genom att byta ut enskilda delar. Eller så kan batteriet, när det delvis har demonterats, återanvändas i permanenta energilagringssystem.

 • Återvinning av batterier

  Så sparar vi värdefulla råvaror

  Alla batterier som används i koncernen behöver förr eller senare återvinnas efter att de har använts. Volkswagen samarbetar med flera partners för att utveckla en effektiv och säker process för återvinning på alla marknader. Anordningarna för energilagring demonteras, krossas och bearbetas. Värdefulla råvaror som nickel, koppar och litium återvinns i stora mängder och kan sedan användas igen vid tillverkning av till exempel nya battericeller. Det här är ett viktigt bidrag till en hållbar framtid eftersom effektiv återvinning sparar de viktigaste resurserna som behövs för batteriproduktion.

Återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning

Här kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter du har vid kassering av uttjänta elektronikprodukter.

Symbol med en överkorsad soptunna – korrekt avfallshantering

Våra elbilar

Se och läs mer om elbilarna ID. Buzz och ID. Buzz Cargo.

Service för elbilar

Med våra skräddarsydda tjänster blir din elbil väl omhändertagen. Ta reda på allt du behöver veta om Volkswagen Originalservice för elfordon och hybridmodeller, t.ex. serviceintervaller, tillbehörsprodukter med mera.