En bergsväg – Volkswagen återvinner hållbart

Återvinning av din Volkswagen Transportbil

En källa till råmaterial:
95 % av din Volkswagen kan återvinnas och återanvändas

Är det dags för din Volkswagen transportbil att slutligen lämna vägarna? Då kommer certifierade återvinningsföretag att säkerställa att 95 % av din bil återvinns och återanvänds. På den här sidan kan du läsa mer om återvinningsprocessen och de lagstadgade villkoren som gäller för att lämna tillbaka din bil utan kostnad.

En höstskrudad skogsväg ur fågelperspektiv
Återvinning

Tillverkning inriktad på återvinning

Hållbarhet är en integrerad del av processkedjan för våra bilar och målen för detta kräver en mängd åtgärder och aktiviteter som startar tidigt i utvecklingsfasen för din Volkswagen.

  • Vi säkerställer att alla fordonsvätskor kan avlägsnas från fordonet som ska återvinnas och att de delar som tas bort kan demonteras enkelt.
  • En väsentlig aspekt för att nå de miljömässiga målen inom teknikutveckling är att förhindra produktion av skadliga ämnen.
  • Användning av återvunnet material är tillåtet för många komponenter så länge de inte är viktiga för fordonets säkerhet och de når upp till samma kvalitetskrav som nya råvaror.
  • Alla plastkomponenter etiketteras enligt internationellt gångbar ISO-norm för att möjliggöra tydlig identifikation.

Återvunna material hos Volkswagen Transportbilar

Vi har som mål att minska mängden nytt råmaterial. Därför använder vi återvunna material i produktionen av våra bilar, så som återvunnen plast från redan använt material eller restprodukter från produktionen. Dessa utgör en mindre del av den nya bilen.

Konsekvent kvalitet

Oavsett om materialet är nytt eller återvunnet så
möter de våra högt ställda krav. Det är därför vi endast använder
återvunna material av högsta kvalitet, som genomgått omfattande tester
innan användning.

Solsken genom lövverket på ett träd
Din transportbils sista service

Enkelt och utan kostnad

När det är dags för din Volkswagen att lämna vägarna, är det bara att ta med den till ett av våra många återlämningsställen. Den kommer att återvinnas utan kostnad för dig och återvinningen följer alla gällande lagar och regler.

Hitta återvinningscenter

Återvinningsprocessen

En VW servicetekniker håller i ett batteri som ska återvinnas
Återlämning och återvinning av batterier

Batterier får inte slängas i hushållssoporna. Här kan du läsa mer om vad du ska göra med dina förbrukade batterier.

En andra chans för begagnade batterier