En självkörande VW ID. Buzz med MOIA-dekaler

Självkörande bilar – framtidens mobilitet

Autonom samåkning: Tillsammans för att förbättra mobiliteten i städer

Volkswagen vill forma framtidens mobilitet: Vi är övertygade om potentialen hos självkörande bilar för att förbättra körupplevelsen, öka trafiksäkerheten och spara på jordens resurser. Volkswagengruppen utvecklas alltmer från en traditionell biltillverkare till en integrerad mobilitetsleverantör. Med MOIA samåkningstjänst erbjuder vi redan en välkänd Mobility-as-a-Service i Hamburg och Hannover. Vårt mål är att ha de första förarlösa fordonen på vägarna inom ett par år. Säkerhet är vår högsta prioritet och går före allt annat.

--:--

När våra bilar kan köra själva öppnas ett brett utbud av möjligheter genom samåkning. Men vad innebär det? Samåkning är ett dynamiskt och efterfrågestyrt transportkoncept där flera passagerare som ska åka samma eller delvis samma sträcka delar på en bil. Autonom körning tillåter oss att utöka vårt erbjudande snabbt och effektivt jämfört med tjänster som kräver en förare. På det sättet kan vi nå en större och växande kundgrupp. ID. Buzz är perfekt i storlek för den här sortens tjänster. Den är stor nog att transportera både passagerare och gods bekvämt och effektivt, och kan till exempel användas för smarta transportlösningar (Transportation-as-a-Service).

Fördelar i stadstrafiken

En självkörande VW ID. Buzz

Mindre trafik och lägre utsläpp för en bättre livskvalitet: Vi är fast övertygade om att användandet av självkörande bilar i samåkningstjänster har en signifikant social fördel. Städer världen runt behöver mer effektiva och klimatvänliga transportlösningar, och vi tror att samåkningstjänster kommer att spela en avgörande roll. Som pionjär inom området ger MOIA redan ett viktigt bidrag till detta och visar hur samåkning kan optimera stadstrafiken.

Vårt mål är inte bara att förbättra mobiliteten i städer och reducera trafiken i innerstäderna genom autonom samåkning, utan också att öka säkerheten på vägarna och livskvaliteten i städerna på samma gång. Samtidigt möjliggör detta för människor som tidigare varit beroende av andra transportlösningar att ta sig fram mer självständigt och flexibelt. På det sättet kan autonom samåkning även bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Vårt förhållningssätt som leverantör av autonoma bilar

I Volkswagengruppen fokuserar vi konsekvent på innovation och är aktivt med och skapar framtidens förarlösa bilar. Vårt mål är att dra fördel av autonom teknik samtidigt som vi säkerställer höga säkerhetsstandarder. Här får du en inblick i hur vi som leverantör av självkörande fordon går vidare för att framgångsrikt implementera denna framtida teknik.

1
Beprövad standardteknik

För självkörande ID. Buzz använder vi teknik från ID.-familjen, en av de mest populära elbilsserierna i Europa. Denna väl beprövade teknik utgör en stabil bas för tillförlitlig drift och möjliggör enkelt underhåll av vår kontinuerligt använda fordonsflotta.

2
Partnerskap för maximal potential

För att ännu bättre utnyttja potentialen med autonom körning, samarbetar vi med en utvecklingspartner som erbjuder ett mycket skalbart förhållningssätt till teknik och som redan uppnår imponerande körprestanda.

3
MOIA är perfekt för testning

Sedan 2019 har Volkswagen Groups dotterbolag MOIA erbjudit samåkningstjänster i Hamburg och Hannover och har etablerat sig som en pålitlig och innovativ mobilitetstjänst. Mer än 7,5 miljoner passagerare har redan dragit nytta av MOIAs tjänster. Tack vare denna tidiga investering i förarbaserad samåkning har Volkswagengruppen en perfekt utgångspunkt för ytterligare utveckling av den här typen av mobilitetstjänst, vilket skapar en perfekt testbas för autonom körning. MOIAs erbjudande är redan mycket populärt, vilket vi kan se på användarnas recensioner i appen.

En självkörande VW ID. Buzz på en väg i Tyskland

Insikter för framtiden: Testkörning under verkliga förhållanden

Vi har utsatt vår självkörande prototyp av ID. Buzz för intensiv testning i tre år, både på testbanor och i en mängd olika trafiksituationer. Men det är inte allt: i år kommer vi också att vara aktivt närvarande i framtida användningsområden för transportbilar. För första gången bjuder vi in media och beslutsfattare för att få uppleva den innovativa tekniken i självkörande bilar på nära håll. Och kommande år kommer vårt fokus att ligga på marknadsföring mot testkunder. De kommer då att ges möjlighet att enkelt boka sina resor i appen, på samma sätt som MOIA fungerar idag.

  • Säkerhet

    Automatiserade bilar kan öka trafiksäkerheten genom en hög uppmärksamhetsnivå, tillförlitlighet och regelefterlevnad. Innan dess är det nödvändigt att genom omfattande tester säkerställa att dessa designrelaterade egenskaper som förbättrar trafiksäkerheten fungerar över tid. Därför prövas förmågan hos självkörande bilar i verkliga trafiksituationer. Utvecklare kan då noga iaktta hur autonoma bilar reagerar i olika situationer, till exempel i samspel med fotgängare, cyklister och andra bilar. I dagsläget är det alltid säkerhetsförare med i bilen för att övervaka testerna av de autonoma körfunktionerna. Ett provtillstånd har beviljats för detta ändamål. Dessutom genomförs ett brett utbud av testsimuleringar. Oavsett om det är i trafik eller i en simulator, kan dessa omfattande tester användas för att identifiera och minimera potentiella säkerhetsrisker.

  • Systemets förmåga

    Intensiv testning i verkliga förhållanden gör det möjligt att utvärdera förmågorna hos självkörande bilar i varierande situationer. Detta är enda sättet att med säkerhet kontrollera och bedöma att systemen fungerar som tänkt oavsett om de hanterar svåra väderförhållande eller komplexa trafiksituationer. Varje testkörning i verkligheten förser oss med ovärderlig data för att utvärdera teknikens prestanda och finna förbättringsområden.

  • Användarupplevelse och acceptans

    Vägen som språkrör: Utvecklingen av självkörande bilar handlar också om behov och oro hos människorna som använder dem. Därför är körning under verkliga förhållanden oerhört värdefullt för att få en djupare förståelse för användarnas och andra trafikanters behov och därmed skapa en bred acceptans för autonoma bilar. Vår omfattande testning tillåter utvecklare att samla värdefull feedback från testförare, passagerare och andra trafikanter. Den här informationen är enormt viktig för att identifiera områden där vi kan förbättra bekvämlighet, användbarhet och publik acceptans ytterligare.

Tester och resultat är mer än bara siffror och data: de är nyckeln till framgång i utvecklingen av automatiserade fordon, särskilt när de körs under verkliga förhållanden. De ger oss unika insikter i säkerhetsfrågor, systemets förmågor och allmänhetens acceptans för självkörande bilar. Dessa insikter gör det möjligt för oss att fatta informerade beslut för att hela tiden förbättra tekniken och forma framtidens mobilitet.

Verkligheten är det ultimata testet i utvecklingen av självkörande bilar

Vi förbereder förare och teknik

Det är nödvändigt att använda tekniken under säkra förhållanden och i ett planerat område. Det gör att vi kan få värdefulla erfarenheter med automatiserade fordon på allmänna vägar och för att tillförlitligt och säkert förbereda dem för de specifika kraven på kollektivtrafik.

Vår strategi är att fortsätta med testbanor och säkerhetsförare fram tills dess att säkerhet och tillförlitlighet är bevisad. Säkerhetsförarna bär fulla ansvaret för fordonet. Detta är utformat på ett sådant sätt att säkerhetsföraren kan ta över kontrollen när som helst. Alla säkerhetsförare är noggrant utbildade och testade av oss. Utöver det analyserar och verifierar vi tekniken som ska testas i förväg för att säkerställa att den är felfri och att det är möjligt för säkerhetsförarna att avvärja potentiella risker.

Skydd av din data: Videoinspelning under provkörningar

Testfordonen är utrustade med kameror för att vi ska kunna vidareutveckla, testa och säkra det autonoma mobilitetserbjudandet. Under körning filmas andra trafikanter så som fordon och personer, registreringsskyltar, affärer och vägskyltar samt annan information i testbilens omedelbara närhet. Eftersom huvudparten av utvecklingen sker i Tyskland och andra länder så hänvisar vi till den tyska hemsidan och den tyska integritetspolicyn.

Detta kanske också intresserar dig:

MOIA
Eldriven samåkningsbuss

Säkerhet och assistanssystem

Kontakta återförsäljare
Vi finns i hela Sverige

Detta kanske också intresserar dig: