Förarplatsen i en VW Caddy

Säkerhet och förarassistans

Avancerade säkerhets- och assistanssystem

Våra bilar erbjuder många praktiska assistans- och säkerhetssystem för kritiska situationer och som hjälper till vid parkering och mycket mera.

Förarassistans

Intelligenta assistanssystem gör åkturen ännu mer bekväm. Systemen kan till exempel varna dig om bilen oavsiktligt är på väg att lämna körfältet eller om du blir trött.

Gör parkering busenkelt

Hjälper dig att fickparkera. När backväxeln är ilagd, träder parkeringsassistenten automatiskt in och kontrollerar styrningen. Allt föraren behöver göra är att manövrera koppling, gas och broms. 

Fler assistanssystem

Säkerhetssystem

Du är beredd på nästan vad som helst med säkerhetssystemen i våra bilar. Om det behövs ingriper systemen i körningen och hjälper till att minimera risken för olyckor.

Multikollisionsbroms i en VW Transportbil

Multikollisionsbroms

Systemet aktiverar automatisk inbromsning efter en kollision, för att undvika efterföljande sammanstötningar. Två av varandra oberoende sensorer avgör när systemet aktiveras. Efter en kort fördröjning bromsas hastigheten ner till 10 km/h. Föraren kan när som helst ta över kontrollen under denna fas.

Fler säkerhetssystem

Parkeringsassistans

Oavsett om du använder ParkPilot eller backkamera, varnar den smarta valbara parkeringassistansen dig med ljud eller visuella signaler om det finns några hinder i vägen.

ParkPilot

Ger varningsljud om bilens främre eller bakre del kommer för nära ett hinder vid parkering. Anger också avståndet till hinder visuellt på displayen.

Backkamera

Ger en tydlig bild av området bakom bilen på radio- eller navigationssystemets display, för att underlätta parkering.

Backkamera i en VW Multivan 6.1