Bil som kör genom en tät barrskog

WLTP

Närmare den verkliga förbrukningen
WLTP omvärderar förbrukningsvärdena

Nya förbrukningsvärden började gälla från och med september 2017. De beräknas genom en ny standard – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Som hörs på det långa namnet är det en världsomspännande standardiserad testprocedur för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Volkswagen Transportbil. Tidslinjen ser i stora drag ut som sådan:

  • 1 september 2017: WLTP infördes för nya fordonstyper (nya modeller).
  • 1 september 2018: WLTP blev obligatoriskt för alla nyregistrerade personbilar och vissa mindre lätta lastbilar.
  • 1 september 2019: WLTP omfattar även lätta lastbilar, transportbilar och lätta bussar. 

Tydligare med WLTP

Den nya standarden förändrar hur biltillverkarna testar och mäter förbrukning och utsläpp. Här kan du se mer om den nya proceduren.

WLTP

Vad är WLTP?

Den som köper en bil vill kunna jämföra bränsleförbrukning och utsläppsvärden. Här kan du läsa hur värdena kommer att beräknas med den nya testproceduren.
 

WLTP

Goda skäl för WLTP

Eftersom WLTP använder verklig kördata som samlas in världen över, ger det mer realistiska förbrukningsvärden jämfört med tidigare metoder. Här kan du läsa mer om vad som ändras när den nya testproceduren börjar användas.