Bil som kör genom en tät barrskog

WLTP

Närmare den verkliga förbrukningen
WLTP omvärderar förbrukningsvärdena

Nya förbrukningsvärden började gälla från och med september 2017. De beräknas genom en ny standard – WLTP. Det står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Som hörs på det långa namnet är det en världsomspännande standardiserad testprocedur för att få fram jämförbara värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Här får du reda på vad det betyder för dig och din Volkswagen Transportbil. Tidslinjen ser i stora drag ut som sådan:

  • 1 september 2017: WLTP infördes för nya fordonstyper (nya modeller).
  • 1 september 2018: WLTP blev obligatoriskt för alla nyregistrerade personbilar och vissa mindre lätta lastbilar.
  • 1 september 2019: WLTP omfattar även lätta lastbilar, transportbilar och lätta bussar. 

Tydligare med WLTP

Den nya standarden förändrar hur biltillverkarna testar och mäter förbrukning och utsläpp. Här kan du se mer om den nya proceduren.

WLTP

Vad är WLTP?

Den som köper en bil vill kunna jämföra bränsleförbrukning och utsläppsvärden. Här kan du läsa hur värdena kommer att beräknas med den nya testproceduren.
 

WLTP

Goda skäl för WLTP

Eftersom WLTP använder verklig kördata som samlas in världen över, ger det mer realistiska förbrukningsvärden jämfört med tidigare metoder. Här kan du läsa mer om vad som ändras när den nya testproceduren börjar användas.
 

WLTP

NEDC och WLTP

Hösten 2017 ersatte WLTP den tidigare testproceduren NEDC. Det nya testet ger värden som stämmer bättre överens med verkligheten. Läs mer om hur de två testmetoderna skiljer sig från varandra.
 

--:--

NEDC och WLTP
En jämförelse

Genom bland annat längre körsträckor och mindre tomgång ger WLTP förbrukningssiffror och utsläppsvärden som stämmer bättre med verklig körning. Så här skiljer sig testmetodernas körcykler.

NEDC testcykel

NEDC – en översikt

Den standardiserade testmetoden NEDC gäller alla personbilar och lätta lastfordon. Den introducerades 1992 för att fastställa ett fordons bränsleförbrukning och utsläppsvärden i siffror som går att jämföra mellan olika bilar. Översikten visar ramverket som mätningarna baseras på.

 

WLTP testcykel

WLTP – en översikt

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP, är en världsomspännande standard för att testa personbilar och lätta lastfordon. Från och med 1 september 2017 ger den förbrukningsvärden som stämmer bättre med verklig användning, bland annat genom mer omfattande testparametrar.
 

Mål för den nya mätningsproceduren

Körcykeln i WLTP  använder utvecklade testparametrar för att fastställa bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena. Fördelarna i korthet:

En ny testprocedur visar ett fordons
verkliga bränsleförbrukning på ett bättre sätt

WLTP använder en körcykel som på ett bättre sätt än den föregående standarden NEDC reflekterar den vardagliga verkliga användningen av bilen. Medan förbrukningsvärdena tidigare mättes i abstrakta laboratorieförhållanden med målet att ge jämförbara värden mellan bilmodeller, ger den nya testproceduren en mer exakt prognos för bilens verkliga förbrukning, tack vare förbättrade testparametrar. Fördelen med WLTP är att den simulerar realistisk körning för att ge mer realistiska värden.

Spara på bränslet
9 tips för att minska din förbrukning

Bränsleförbrukningen i din bil beror på många faktorer som du inte kan påverka. Det finns dock en hel del smarta tips som hjälper dig att minska bränsleförbrukningen.

Man kramar motorhuvuden på sin Volkswagen transportbil

Frågor och svar

De viktigaste frågorna och svaren om de nya förbrukningsvärdena.