Landskapsbild över skogsmiljö

Klimatpremie för lätta lastbilar och transportbilar

Så fungerar den nya klimatpremien för lätta lastbilar – se om du är berättigad

Klimatbonus, miljöbilspremie, miljöbonus. Namnen var många för den tidigare bonus som gjorde att bilar med låg klimatpåverkan kunde slå igenom på den svenska marknaden. När den försvann 2022 var det många som blev besvikna. Men nu har det kommit ett nytt, liknande stöd som enbart gäller för lätta eldrivna lastbilar. Här kan du läsa om den nya klimatpremien, hur den fungerar och hur du ansöker.

Vad är klimatpremien?

Klimatpremien för lätta lastbilarna kan sökas av företag, kommuner samt regioner och börjar gälla från 13 februari 2024. Premiebeloppet för eldrivna lätta lastbilar uppgår till maximalt 50 000 kronor under år 2024 när du köper en ny elektrisk transportbil som har en totalvikt på max 3 500 kg. Energimyndigheten beskriver att syftet med klimatpremien är att främja introduktionen av vissa miljöfordon på marknaden, minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bidra till minskat buller och ett bättre klimat.

Så ansöker du om klimatpremien

Om du köper din nya elektriska lätta lastbil med finansiering via ett finansbolag så ska de kunna hantera allt kring klimatpremien. Läs mer om hur du nyttjar klimatpremien vid företagsleasing

Men om bilen finansieras med ett billån eller direktbetalning, så måste du själv ansöka både innan köpet och efter 6 månader.

Här är stegen att ha koll på:

  • Besök www.energimyndigheten.seOpens an external link och logga in på Mina sidor med personligt BankID.
  • Ansök om behörighet till e-tjänsten Klimatpremie.
  • När behörigheten är beviljad kan du skicka in din ansökan.
  • När ansökan är inskickad till Energimyndigheten kan du beställa fordonet. Bygg din ID. Buzz Cargo härOpens an external link
  • När bilen är levererad och inregistrerad i vägtrafikregistret kan ansökan om utbetalning av klimatpremien göras hos Energimyndigheten. Klimatpremien utbetalas tidigast sex månader efter att bilen har blivit inregistrerad i vägtrafikregistret.

OBS! För att stöd ska kunna betalas ut måste mottagaren ha ett bankgiro eller ett plusgirokonto kopplat till organisationsnumret.

Fotnot. Det är Energimyndigheten som beviljar klimatpremien och som utfärdar vägledning om hur stödet för lätta eldrivna lastbilar söks. Stöd, enligt förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon betalas ut om kriterierna för att få stödet är uppfyllda och att medel finns kvar vid utbetalningstillfället. För mer information besök energimyndigheten.se.

Vanliga frågor och svar om klimatpremien

Elbilar

ID. Buzz Cargo

Elbilar

ID. Buzz Cargo

VW ID. Buzz Cargo el skåpbil i bergsmiljö

Sveriges mest sålda elektriska transportbilar sedan 2023.

Maximal räckvidd: 415 km
Batterikapacitet: 77 kWh
Dragvikt: 1 000 kg
Maximal lastvikt: 630 kg