En man står framför en ID. Buzz Cargo medan en annan man står vid laddstolpe och laddar en VW ID. Buzz Cargo

Enkel hantering av klimatpremien
vid finansiering hos Volkswagen Financial Services

Tidsfrister och belopp vid ansökan om klimatpremie

  • Från och med den 13 februari kan klimatpremie beviljas med högst 50 000 kronor per fordon
  • Från och med den 1 januari 2025 kan klimatpremie beviljas med högst 40 000 kronor per fordon
  • Från och med den 1 juli 2025 kan klimatpremie beviljas med högst 30 000 kronor per fordon

Från och med den 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten bevilja klimatpremie för eldrivna lätta lastbilar. Däremot kommer stödet att kunna utbetalas under 2024, 2025 & 2026.

Så tar du del av klimatpremien vid företagsleasing

När du beställer en ID. Buzz Cargo med företagsleasing via Volkswagen Financial Services så sköter de all hantering av klimatpremien:
  • Beställ din ID.Buzz Cargo hos valfri Volkswagenpartner. Meddela säljaren att du önskar finansiera fordonet med finansiell eller operationell leasing via Volkswagen Financial Services.
  • När bilen levererats till dig som kund kommer Volkswagen Financial Services (dvs ägaren) att ansöka hos Energimyndigheten om utbetalning av klimatpremien.
  • Tidigast efter 6 månader från att fordonet inregistrerats i vägtrafikregistret kan klimatpremien betalas ut till Volkswagen Financial Services.
  • Vid utbetalad klimatpremie kommer Volkswagen Financial Services lägga in hela beloppet på avtalet och räkna av detta från kreditbeloppet, dvs resterande månadsbetalningar kommer att reduceras.

OBS! Alla avtal, oavsett finansiell eller operationell leasing, kommer startas utan bonus.

Räkneexempel vid utbetald klimatpremie

Så här kan en beviljad och utbetalad klimatpremie om maximala 50 000 kr påverka din månadskostnad:

  • 36 månaders leasing/50 000 kr = ca 1 300 kr i lägre snittkostnad på avtalet efter utbetalad klimatpremie
  • 48 månaders leasing/50 000 kr = ca 1000 kr i lägre snittkostnad på avtalet efter utbetalad klimatpremie.
  • 60 månaders leasing/50 000 kr = ca 800 kr i lägre snittkostnad på avtalet efter utbetalad klimatpremie

Ovanstående månadsbelopp är inte en utfästelse från Volkswagen Financial Services sida utan endast ett fingerat exempel på hur en utbetald klimatpremie kan påverka månadskostnaden på ditt finansavtal vid utbetald klimatpremie.

Fotnot. I egenskap av ägare till aktuellt fordon kan Volkswagen Financial Services vara berättigad till en särskild klimatpremie som betalas ut av Energimyndigheten. Om och när en sådan utbetalning sker kan den komma att reducera de månadsbetalningar ni som leasetagare ska utge till Volkswagen Financial Services efter beslutet. Beslutet samt budgetmedel förfogar Energimyndigheten över på uppdrag av Regeringen enligt förordning (2020:750).

Elbilar

ID. Buzz Cargo

Elbilar

ID. Buzz Cargo

VW ID. Buzz Cargo el skåpbil i bergsmiljö

Sveriges mest sålda elektriska transportbilar sedan 2023.

Maximal räckvidd: 415 km
Batterikapacitet: 77 kWh
Dragvikt: 1 000 kg
Maximal lastvikt: 630 kg