2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Grillen på en Volkswagen Transportbil.

Volkswagen Billån.

Volkswagen Billån är en intressant finansieringsform för både privatpersoner och företag som vill äga fordonet. För företag innebär Billån även möjlighet till avskrivning. Vi erbjuder förmånlig ränta, möjlighet att amortera extra eller lösa billånet utan ytterligare avgifter samt att låna upp till 80% av bilens pris (företag och privatpersoner som använder bilen i tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 100%). 

Fördelar med Volkswagen Billån.

Attraktivt helhetserbjudande.

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Volkswagen Transportbil. Kombinera billånet för Transportbilen med Volkswagen Försäkring och Volkswagen Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

Finansiering av bil.

Fakta om Volkswagen Billån.

Kontantinsats
Vid billån lägst 20% av bilens pris (inklusive extrautrustning minus eventuell rabatt). Kontantinsatsen betalas med kontanter eller i form av inbytesbil (helt eller delvis). Företag och privatpersoner som använder bilen i tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 100%.

Månadsbetalning
Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.

Nästa steg.

Relaterade produkter.

Volkswagen Financial Services är en del av erbjudandet från Volkswagen och säljaren är vårt ombud. Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring erbjuds ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Billån.

Restskuld.

Bilar från Volkswagen har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A: Byta till en ny Volkswagen
B: Förlänga ditt billån
C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din Volkswagens restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig som ägare, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär

 

Fast eller rörlig ränta.

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är skattemässigt avdragsgill med förnärvarande 30% i deklarationen, och vi skickar kontrolluppgift i god tid innan deklarationstillfället.

Betalning sker varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska månadsbetalningen eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala billånet utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform för Volkswagen Billån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Volkswagen Billån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.