VW Caddy personbil på en grusväg

Guide för skötsel av din leasingbil

Vi hoppas bilinnehavet med Privatleasing/operationell leasing kommer ge körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet. Nedan är exempel på hur en leasingbil ska tas om hand under avtalsperioden, dvs onormalt slitage. Förutsättningarna kan variera, kontrollera därför avtalet för att se vad som gäller för respektive bil.

Viktigt under avtalstiden

1
Serva bilen

Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad.

Man och kvinna står vi en VW Transportbil på service
2
I händelse av skada

Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden, ta kontakt med försäkringbolaget för att åtgärda skadan.

Bil står vid vägkanten
3
Övermil

Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

VW Caddy Personbil
Familj på äventyr med en VW Multivan

Läs mer nedan och i vår skötselguide.

Tänk även på detta under avtalstiden

  • Se till att den obligatoriska kontrollbesiktningen på bilen är genomförd 
    Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.
  • Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt.

Viktigt inför återlämnandet

  • Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i våra broschyrer.
När bilen återlämnas ska:
  • Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.
  • Eventuella skador vara åtgärdade, skadeanmälan inskickad till försäkringsbolaget samt skadenummer ska bifogas.
  • Bilen vara rengjord in- och utvändigt.
  • Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).
  • Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras.

Mer om våra leasingalternativ

Allt på en faktura
Volkswagen All-in

Mer om våra leasingalternativ