2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen Transportbil offroad.

Volkswagen Millån.

För dig som använder din Volkswagen både privat och i tjänsten har vi tagit fram finansieringsformen Volkswagen Millån. Den kan vara ett alternativ till förmånsbil, om din arbetsgivare intygar att merparten av din totala årliga körsträcka är i tjänsten.

Fördelar med Volkswagen Millån.

Attraktivt helhetserbjudande.

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Volkswagen Transportbil. Kombinera Volkswagen Millån till Transportbilen med Volkswagen Försäkring och Volkswagen Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad

Volkswagen Caddy.

Fakta om Volkswagen Millån.

Kontantinsats
Vid Millån kan bilköpet finansieras upp till 100%, om din arbetsgivare intygar att merparten av din totala årliga körsträcka är i tjänsten.

Månadsbetalning
Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.

Nästa steg.

Relaterade produkter.

Volkswagen Financial Services är en del av erbjudandet från Volkswagen och säljaren är vårt ombud. Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring erbjuds ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Millån.

Restskuld.

Bilar från Volkswagen har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A: Byta till en ny Volkswagen
B: Förlänga ditt billån
C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din Volkswagens restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig som ägare, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär.

 

Fast eller rörlig ränta.

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är skattemässigt avdragsgill med förnärvarande 30% i deklarationen, och vi skickar kontrolluppgift i god tid innan deklarationstillfället.

Betalning sker varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska månadsbetalningen eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala billånet utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform för Volkswagen Millån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Volkswagen Millån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.