2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen MobilitetsGaranti håller företagets hjul snurrande.

MobilitetsGarantin tar hand om dig och din bil.

Om du får akut driftstopp på din bil, träder MobilitetsGarantin in. Är problemen av enklare karaktär får du hjälp direkt på plats med till exempel:

 • Starthjälp
 • Byte av punkterat däck

Går problemet inte att lösa på plats bärgas bilen till närmaste Volkswagenverkstad utan kostnad för dig. Under tiden kan du nyttja en fri lånebil upp till tre dygn. Ett annat alternativ är att övernatta på hotell i väntan på att bilen blir klar. Övernattningen gäller en natt för två resande, inklusive frukost.

Garantin förutsätter att serviceplanen följts och att arbetet är utfört av en auktoriserad Volkswagenverkstad.

Gäller för juridisk samt fysisk person som bedriver näringsverksamhet. För privatpersoner, läs mer här.

Vanliga frågor och svar om MobilitetsGarantin.

Vid akut driftstopp: Ring 020-303 000 om du befinner dig i Sverige, eller +46-771 101 000 inom EU, så får du hjälp dygnet runt.

MobilitetsGarantin gäller för alla Volkswagen Transportbilar med leveransdatum 2002-09-11 eller senare. Garantin gäller 365 dagar om året och innebär att du får hjälp på plats vid akut driftstopp. MobilitetsGarantin gäller även för utländska fordon som ingår i Volkswagen Transportbilars modellprogram och som är på tillfälligt besök i Sverige. För svenska bilar gäller MobilitetsGarantin inom hela EU.

Har min bil MobilitetsGaranti?
Från leverans av din bil fram till nästa service har din bil MobilitetsGaranti. Utför du service hos en auktoriserad Volkswagen Transportbilsverkstad så förlängs garantin automatiskt fram till nästa servicetillfälle.

När gäller MobilitetsGarantin?
MobilitetsGarantin gäller om bilen skulle råka ut för ett akut driftstopp. Ett akut driftstopp är när bilen inte kan köras med egen kraft till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter. T ex om de röda kontrollamporna tänds i händelse av fel på: bromssystem, parkeringsbroms, kylsystemet, motoroljetrycksystemet, styr- eller tändningslåset.

När gäller inte MobilitetsGarantin?
MobilitetsGarantin gäller inte vid skador:

 • Som beror på olycksfall eller annan yttre påverkan eller bristande skötsel (t ex defekta vindrutetorkare) eller felaktig användning
 • Som beror på väderlek (t ex frysta dörrar, fläktar)
 • Som uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst betende
 • Som är eget vållande (t ex glömt lyset eller radion påslagen, eller låst in/tappat nycklar)
 • Som förorsakats genom förändring av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som Volkswagen AG inte har tillåtit
 • Som har till följd av ej fackmannamässig reparation
 • Som uppkommit till följd av icke eller felaktigt utförd servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder
 • Som uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar
 • Som beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure
 • Som beror på att reparationsrekommendationer i samband med service inte har utförts
 • Som beror på fel som var kända för kunden som inte utan dröjsmål åtgärdats (t ex upprepad starthjälp pga defekt batteri)
 • Om bilen omfattas av körförbud eller är avställd

Garantin förutsätter att serviceplanen följts och att arbetet är utfört av en auktoriserad Volkswagenverkstad.

Gäller MobilitetsGarantin utomlands?
Ja inom hela EU.

Vad ingår i MobilitetsGarantin?
Hjälp på plats (starthjälp och punkterat hjul). Om bilen inte kan lagas på plats så bärgas den till närmaste auktoriserade Volkswagen Transportbilsverkstad. Går inte bilen att laga så erbjuds lånebil upp till tre (3) dygn, eller hotell för två (2) personer en (1) natt inklusive frukost.  Om du befinner dig på annan ort än din hemort så kan, som alternativ till hyr-/lånebil eller hotellövernattning, ges ersättning för resa med allmänna kommunikationsmedel (buss, tåg, taxi eller motsvarande).

Har min bil Maximil?
Från leveransdatum upp till 5 år har du rätt att åberopa MaxiMil.

Vad innebär MaxiMil?
Skulle du t ex råka ut för ett akut driftstopp på grund av tekniskt fel på bilen och bilen inte kan köras till verkstaden med egen kraft, har den auktoriserade verkstaden 24 timmar på sig att lösa problemet.

Därefter utgår en stilleståndsersättning på 5% av gällande prisbasbelopp (avrundat uppåt till närmaste 100-tals kronor) exkl moms per påbörjat dygn (gäller juridisk person samt fysisk person som bedriver näringsverksamhet). Oberoende om det är midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

När kan jag åberopa MaxiMil?

 • Om din bil är akut okörbar, dvs bilen inte med egen kraft kan köras till verkstaden och måste bärgas
 • Om verkstaden inte kan reparera bilen inom 24 timmar

När gäller inte MaxiMil?
MaxiMil gäller inte vid tillfällen:

 • Som beror på olycksfall eller annan yttre påverkan eller bristande skötsel (t ex defekta vindrutetorkare) eller felaktig användning
 • Som beror på väderlek (t ex frysta dörrar, fläktar)
 • Som uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst betende
 • Som beror på eget vållande (t ex glömt lyset eller radion påslagen, eller låst in/tappat nycklar)
 • Som förorsakats genom förändring av bilen eller montering av reservdelar/tillbehör som Volkswagen AG inte har tillåtit
 • Som uppstår till följd av ej fackmannamässig reparation
 • Där skador har uppkommit till följd av icke eller felaktigt utförda servicereparationsarbeten hos icke auktoriserade verkstäder
 • Som uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar
 • Som beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure
 • Som beror på att reparationsrekommendationer i samband med service inte har utförts
 • Som beror på fel som var kända för kunden som inte utan dröjsmål åtgärdats (t ex upprepad starthjälp pga defekt batteri)
 • Om bilen omfattas av körförbud eller är avställd

Garantin förutsätter att serviceplanen följts och att arbetet är utfört av en auktoriserad Volkswagenverkstad.

Kontakt.