Volkswagen logo på en byggnad

Återkallelse av Takata-krockkuddar

Den globala återkallelsen av defekta Takata-krockkuddar orsakad av en allvarlig säkerhetsrisk påverkar också vissa Volkswagen-modeller.

På denna sida kan du hitta mer information och kontrollera om ditt fordon berörs.

Vi vill samtidigt upplysa om att detta gäller bilar som inte sålts via våra svenska auktoriserade Volkswagen-handlare.

Risk för dödsfall till följd av defekta krockkuddar

Sedan ett antal år har företaget Takata försett fordonsindustrin med krockkuddar behäftade med fel i form av defekta gasgeneratorer. Dessa kan försämras med tiden på grund av vissa klimatrelaterade faktorer (värme och fukt) och kan därmed utgöra en fara för dig och dina passagerare i händelse av en olycka.

Utöver ett antal andra fordonstillverkare påverkas även vissa av Volkswagen Transportbilars modeller av den globala återkallelsen av Takata-krockkuddar.

En defekt krockkudde utgör en allvarlig säkerhetsrisk för dig och dina passagerare i händelse av en olycka.

Berörs ditt fordon?

De aktuella krockkuddarna är monterade i vissa Volkswagen-fordon som producerades mellan åren 2005 till 2018. Använd vårt verktyg nedan för kontrollera om ditt fordon berörs genom att ange ditt chassinummer (VIN). Detta bör göras regelbundet då fordonslistorna uppdateras med löpande.

Ange ditt chassinummer för att kontrollera om ditt fordon berörs

Observera att listan över fordon uppdateras regelbundet baserat på vår analys av vilka fordon som påverkas. Kom därför gärna tillbaka för att kontrollera om ditt fordon berörs.

Om du inte har ditt chassinummer (VIN) till hands men äger ett Volkswagen-fordon från perioden 2005-2018, vänligen kontakta din Volkswagen-återförsäljare snarast för att kontrollera om ditt fordon berörs.

Vad är ett chassinummer (VIN) och hur hittar jag det?

VIN (vehicle identification number) är ett unikt fordons-ID, som skapats enligt internationella standarder. Det 17-siffriga numret finns i dina fordonsdokument samt längst ner på din vindruta.

Hittar du inget nummer? Våra återförsäljare hjälper dig gärna att hitta ditt chassinummer samt kontrollera om din bil är berörd.

Visualisering av ett VIN-nummer på en vindruta
På vindrutan
Visualisering av ett VIN-nummer i fordonsdokumentation
I fordonsdokumenten

Vilka risker finns?

Om din krockkudde utlöses vid en olycka kan trycket som genereras när gasgeneratorn aktiveras bli alldeles för högt. Detta kan leda till att metallbitar slungas genom fordonets interiör, vilket kan orsaka allvarliga personskador och, i värsta fall, dödsfall.

Vad behöver jag göra?

Om ditt fordon berörs, vänligen kontakta en Volkswagen-återförsäljare snarast för att få de relevanta komponenterna utbytta direkt. Åtgärden tar cirka en timme och är kostnadsfri för dig som kund.

Din säkerhet är viktig för oss, vi ber dig därför kontrollera ditt fordon så snart som möjligt och få det reparerat vid behov.