Liv Najjar på PostNord

Connected Fleet
Så bidrar Volkswagen till PostNords klimatmål

Med Connected Fleet har PostNord kontroll över sina driftsfordon som är lättare än 3,5 ton och kan därav minska drivmedelsförbrukningen.
– För oss är det viktigt att alla fordon framförs säkert och lagligt, säger Liv Najjar, chef för fordon och anläggningar på PostNord.


Text: Lars Öhman  Foto: Magnus Glans

PostNords syfte med Connected Fleet är att minska drivmedelsåtgången genom sunda körbeteenden, öka fordonsnyttjandet, ha en automatisk registrering av mätarställningar in i affärssystemet samt att på sikt kunna planera fordonsservice.

I över tre år har man hanterat och administrerat fordonsflottan med Connected Fleet. Att valet föll på just Connected Fleet förklarar Liv Najjar med att leverantören Connected Cars bäst uppfyllde PostNords kravspecifikation.

– Vi har samma lösning och leverantör för våra fordon i Danmark.

Av PostNords 8 200 registrerade fordon är ungefär 5 200 skåpbilar och utdelningsbilar anslutna till tjänsten.

Utöver en automatisk registrering av mätarställning finns ett inbyggt varningssystem som, enligt trafikljusmodellen, larmar vid olämpligt körbeteende.

– I verktyget mäts hårda accelerationer, inbromsningar, hårda kurvtagningar samt tomgångskörning. Parametrar som gör det möjligt att följa upp olämpliga körbeteenden, vi vill att alla våra fordon skall framföras på ett lagenligt sätt för att skapa säkerhet för alla våra medarbetare och medtrafikanter. Har vi bilar som rullar ”grönt” talar vi även om en fördelaktig drivmedelsförbrukning.

Hur har implementeringen av tjänsten fungerat?

– Det har varit en resa eftersom vi har så många olika fordonsmodeller och märken. Samt att våra fordon finns utspridda från norr till söder vilket var en utmaning i sig under själva installeringen av verktyget. Det känns positivt att vi nästan är i hamn nu, säger Liv Najjar.

PostNords fordonsflotta

  • 11 500 fordon, varav 8 200 är registrerade driftsfordon. Resterande antal fordon består av cyklar, elfordon, efterfordon (släp/trailers) och truckar.
  • Av 8 200 fordon är 22 procent fossilfria. Merparten av dessa 22 procent är helt elektrifierade. Andelen eldrivna fordon, samt fordon med alternativa drivlinor, kommer successivt växa i takt med att PostNord årligen reinvesterar i nya fordon.
  • Den första elektrifierade skåpbilen PostNord köpte in är en Volkswagen. Den mindre utdelningsbilen är däremot av annat märke då Volkswagen ännu inte erbjuder högerstyrda bilar för ändamålet.

Du kanske också gillar

Transporter
Vattenfall: När affärsmodellen måste vara helt 100

Tjäna mer och må bättre med specialinredd transportbil

T6.1
Så jobbar Volkswagen med produktutveckling 

Du kanske också gillar