Skylt med texten Viltolycka på en tom landsväg
Tips

Så undviker du att köra på vilt – expertens 5 tips

Text: Elliot Gustafson
2024-06-04

Helljus på, följ hastighetsgränsen och var extra uppmärksam på rörelser i gryningen. Det är några av de främsta tipsen som Torkel Norling, jägare och författare, ger för att undvika kollision med vilt på vägarna.

Det finns bara en person i hela Sverige som enbart kan sysselsätta sig med eftersök av skadat vilt. Experten heter Torkel Norling och är Länsansvarig jägare med många års erfarenheter av viltolyckor. När han inte jobbar med provutveckling för Svenska kennelklubben, stöttar han och ger råd till både Naturvårdsverket och polisen i deras arbete med vilt. 

Det sker ungefär 65 000 viltolyckor årligen runt om i Sverige och de två värsta perioderna är i slutet av året och innan sommaren. Västra Götaland är det län i Sverige som har flest viltolyckor, där sker det ungefär 12 000 varje år.

– Kombinationen av en riklig viltstam och en stor mängd trafik på vägarna ökar risken för olyckor, säger Torkel Norling.

Eftersöksjägare Torkel Norling tillsammans med sin spårhund

Hälften av olyckorna sker med rådjur, älg och vildsvin. Vissa djur är farligare att se i strålkastaren än andra.

– Det är en stor skillnad att köra på ett rådjur kontra en älg, säger Torkel Norling.

Älgkorna föder vanligtvis sina ungar i maj och när de föds, stöter de bort sina fjolårskalvar. Då har kalvarna varit tillsammans med sin mamma i ett år och måste helt plötsligt klara sig själva. Den chock som då uppstår ökar risken för viltolyckor.

– Och på grund av dess anatomi, hur älgen är byggd – med långa ben och stor överkropp – är kollisioner med älg den farligaste av alla olyckor, fortsätter experten.

Frågor om viltolyckor finns även i körskoleprovet. En klassisk kuggfråga kan vara vilka djur man ska väja för och inte. Torkel Norling ger inget riktigt svar på frågan utan menar att det viktiga är att bilisten aldrig handlar i panik.

– Du bör vara mentalt förberedd för att det kan hända och du ska aldrig väja i panik. Är det värt att köra över i mötande fil för ett rådjurs skull? Förmodligen inte, säger Torkel Norling.

I dag finns det nya tekniska funktioner i moderna Volkswagenmodeller som hjälper till att minska risken för viltolyckor. Belysningen har blivit betydligt bättre. Den ändrar styrka beroende på omgivning, kan se ner i diken och bländar av i möten med andra bilister. Har din bil Volkswagens IQ.Light LED-Matrix strålkastare så kan du köra med helljuset på i mörker utan att blända andra bilister. Bilen bländar automatiskt av just i den zonen där den mötande eller framförvarande bilen befinner sig. Skulle olyckan ändå vara framme är bilarna mer krocksäkra än tidigare och rutan håller stadigt för en älg. I varje ny Volkswagen bil finns det även viltolycksremsor utplacerade i handskfacket.

Reflexremsa för viltolyckor i handskfacket på en Volkswagen
Skylt med texten Viltolycka bakom en bil med aktiverat bromsljus

Sverige har så kallad anmälnings- och markeringsskyldighet. Det betyder att du är skyldig att ringa 112 och anmäla olyckan till polisen om du är inblandad i en viltolycka samt att märka ut olycksplatsen med exempelvis viltolycksremsan. Annars kan du göra dig skyldig till ett jaktbrott.

[...] du är skyldig att ringa 112 och anmäla en viltolycka till polisen

Vilka försäkringsfrågor bör man vara medveten om efter en viltolycka?

– Försäkringsbolaget tar inte i ärendet utan ett händelsenummer från polisen, berättar Torkel Norling.

Därför är det viktigt att du gör en polisanmälan för att få ut någonting på försäkringen.

– Det är så vanligt att folk kommer hem efter en mindre olycka och dagen efter upptäcker en skråma på framsidan av bilen och först då ringer försäkringsbolaget och polisen. Då erkänner de ju ett jaktbrott! Så ring direkt, annars är det inte bara brottsligt utan du riskerar även djurets lidande och mitt liv och mina hundars liv när vi tvingas vara kvar på vägarna, säger eftersöksjägaren.

Expertens 5 tips för att undvika kollision med vilt

1
Slå på helljuset

Är du ensam på vägen med skog på båda sidor ska du slå på helljuset. Bra ljus är oerhört viktigt för att kunna upptäcka faran i tid.

2
Uppmärksamhet

Var uppmärksam på din omgivning. Ofta står viltet redan i vägrenen och när de blir skrämda av bilen och fattar att det är läge att fly kan de springa rakt ut i körbanan.

3
Anpassa hastigheten

Håll hastigheten. Det ökar möjligheten att kunna reagera i tid. Extra viktigt i områden där du vet att det rör sig mycket vilt eller där du ser att viltstängsel upphör.

4
Varningsskyltar

När du är ute och kör finns det särskilda viltvarningsskyltar, var uppmärksam på dessa.

5
Tid på dygnet

Vilt är som mest aktivt i skymning och gryning. När de letar efter föda ökar risken för att de korsar bilvägar. Det är också svårare som bilist att se viltet i tid när solen bländar eller när det mörknar.

Rådjur går över en landsväg omgiven av skog

Så gör du om du råkat ut för en viltolycka

1
Kör undan bilen

Även om du är i chock ska du se till att du inte står farligt till. Kan du inte köra undan bilen ska du placera ut din varningstriangel.

2
Ring 112

112 ska det vara! Inte 114 14. Är du allvarligt skadad och läget är akut ska du alltid ringa 112. Det är även viktigt för både eftersöksjägaren och polisen att de får informationen om olyckan så fort som möjligt, ringer du inte 112 och informerar om olyckan gör du dig också skyldig till ett brott.

3
Markera olycksplatsen

Om djuret springer i väg ska du markera upp platsen för olyckan för att underlätta spårningsarbetet. Du ska markera med en plastpåse, tejp eller annat föremål på den sida där djuret klev in i skogen. Skedde olyckan på motorvägen och du inte kan återvända direkt till olycksplatsen kan du markera upp där du står och göra en notering var olyckan ungefär skedde.

4
Ha på telefonen

Det är viktigt att du behåller både mobil och dess volym på. Snart ringer eftersöksjägaren med en rad frågor med syftet att minska djurets lidande.

5
Möjligen avliva ett lidande djur

Ligger djuret på vägen och lider har du rätt att avliva det. Men det är viktigt att veta att du inte heller behöver göra det.

Detta kanske också intresserar dig...

Specialutrustad Caddy Maxi hjälper Missing People att rädda liv

Stiftelsen Blåljus i Samverkan gör skillnad för all blåljuspersonal

Missing People
Vardagshjältarna

Detta kanske också intresserar dig...