Familj kliver in i en VW Caddy.

Volkswagen Approved Garanti

1 års garanti när du köper begagnad bil

Volkswagen Approved-garantin är lika omfattande som en nybilsgaranti och ingår utan extra kostnad när du köper en kvalitetstestad begagnad bil. Den gäller i 12 månader utan milbegränsning.

När du köper en Volkswagen Approved-certifierad bil har den gått igenom en omfattande kvalitetskontroll på 122 punkter, där den har undersökts såväl invändigt som utvändigt. Det gör att du kan vara trygg i ditt begagnatköp. För en ännu större trygghet ingår även en garanti som gäller i ett år.

Garantin börjar gälla från den leveransdag som finns angivet på garantibeviset och som registrerats i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR). Den täcker skador och fel som inträffar i Sverige och under resa i maximalt 45 dagar i de övriga länder som är anslutna till Gröna Kortsystemet. Gröna Kortsystemet omfattar i huvudsak europeiska länder och är ett bevis på att fordonet har en gällande trafikförsäkring.

Volkswagen Approved-garantin gäller för den bil som finns angiven på garantibeviset. Det är tillåtet att överlåta garantin till en annan ägare av bilen.

Detta täcker garantin

Återförsäljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden.

Återförsäljaren ansvarar dock inte om de kan göra sannolikt att felet beror på:

  • Att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bland annat att oljebyten och service/inspektioner utförs vid rätt tid eller körsträcka.
  • Att bilen byggts om eller ändrats.
  • Att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
  • Att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
  • Att bilen vanvårdats.
  • Att reparation, service/inspektion eller montering utförs av annan än av tillverkaren/säljaren auktoriserad verkstad.
  • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
  • Att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida.

Som fel betraktas inte:

  • Normal åtgång av förbrukningsdetaljer/normal förbrukning.

Hur länge gäller garantin?

Volkswagen Approved-garantin gäller för bilar som vid köptillfället är yngre än fem år och som körts mindre än 12 000 mil räknat från första registreringsdatum i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR). När bilen uppnått en ålder av sex år räknat från första registreringsdag upphör Volkswagen Approved-garantin automatiskt att gälla även om tiden för Volkswagen Approved-garantin inte passerats.

Mer information om Volkswagen Approved-garantin

Köp en begagnad bil med garanti

Här hittar du begagnade Volkswagen transportbilar i lager, med garanti, i hela landet. Filtrera på märke, modell, pris, utrustningsnivå och mycket mera.

Vanliga frågor om Volkswagen Approved Garanti

Kontakta återförsäljare
Vi finns i hela Sverige