Kvinna och barn vid en Caddy Personbil familjebil

Volkswagen Betalskydd

Händelser utanför vår kontroll är en del av livet. Med Volkswagen Betalskydd får du extra trygghet om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Försäkringen skyddar dig vid oförutsedda händelser genom att täcka hela din månadsbetalning.

Fördelar med Volkswagen Betalskydd

1
Skydd vid oförutsedda händelser

Volkswagen Betalskydd täcker din månadskostnad vid ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga.

2
Betalskydd för hela månadsbetalningen

Alla kostnader på fakturan från Volkswagen Financial Services täcks av Volkswagen Betalskydd¹.

3
Ingen bidningstid

Du kan när som helst säga upp försäkringen.

Under dessa osäkra tider vill vi att du ska känna dig trygg när du väljer våra produkter och tjänster. Därför ingår betalskydd gratis i 3 månader vid privatleasing eller om du väljer att teckna ett billån för en Volkswagen privat2. Efter den kostnadsfria perioden kommer försäkringen automatiskt att förlängas till en låg fast månadskostnad – trygghet under hela avtalstiden om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Du har när som helst möjlighet att avsluta försäkringen. 

Läs mer om Volkswagen Betalskydd

Du som privatperson kan omfattas av betalskyddet om du:

  • Vid inträdet i försäkringen har fyllt 18 men inte 63 år
  • Är bosatt och folkbokförd i Sverige samt är berättigad till ersättning från Försäkringskassan
  • Finansierar bilen genom Volkswagen Financial Services och tecknar ett billån eller privatleasar en Volkswagen Transportbil.

Försäkringen gäller som längst till låne/leasingperiodens slut, men upphör att gälla tidigare om du fyller 65 år eller om du går i pension.

Ersättningstabell

Ersättningstabell

Försäkringsmoment

Kvalificeringstid³

Karenstid⁴

Försäkringen ersätter

Ofrivillig arbetslöshet

90 dagar

30 dagar

Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån

3) Tid när skyddet träder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.

4) Räknas från skadedatum.

5) För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.

 

Arbetsoförmåga

30 dagar

30 dagar

Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån

Sjukhusvistelse

30 dagar

7 dagar

Månadsbeloppet under karenstid för hel arbetsoförmåga, max 10 000 kr/mån

Dödsfall Lån

Omedelbart

0 dagar

Upp till 350 000 kr

Kvalificeringstid³

90 dagar

Karenstid⁴

30 dagar

Försäkringen ersätter

Månadsbeloppet i upp till 12 månader, max 10 000 kr/mån

3) Tid när skyddet träder i kraft efter den dag du anslutit dig till försäkringen.

4) Räknas från skadedatum.

5) För att kunna få ersättning för arbetslöshet krävs att du vid inträdet i försäkringen har en tillsvidareanställning om minst 50 % eller är egenföretagare om minst 20 timmar/vecka.

 

För fullständig information om vad betalskyddet ersätter se villkoret nedan.

Kontakt och villkor

Du kan anmäla din skada enkelt och smidigt online. Gäller ditt ärende dödsfall eller har du andra frågor? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Anmäl skada onlineOpens an external link

Telefon: 0770-110 144
E-post: skadeservicebetalskydd@if.seOpens a mail link

Kundservice
Telefon: 0770-110 144
E-post kundservice@volkswagenbetalskydd.seOpens a mail link

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252 (tillsammans If).

1) Försäkringen täcker kostnader för leasingavgift, amortering, ränta, serviceavtal, bilförsäkring och administrationsavgift.

2) Premien för försäkringen betalas av Volkswagen Finans Sverige AB till If. För det fall If skulle höja premien enligt vad som anges i punkten 7 i försäkringsvillkoren har Volkswagen Finans Sverige AB rätt att fakturera dig motsvarande kostnad. Volkswagen Betalskydd gäller för privatpersoner.

Relaterade produkter

Relaterade produkter