2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Backspegel på Volkswagen Transportbil.

Volkswagen Privatleasing.

Ett populärt och bekvämt sätt att ha bil är att leasa bil privat, för den bärande tanken med Privatleasing är enkelhet. Du avtalar körsträcka, bestämmer tid och betalar en leasingavgift per månad för ditt nyttjande av bilen. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din Volkswagenåterförsäljare.

Fördelar med Volkswagen Privatleasing.

Attraktivt helhetserbjudande.

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Volkswagen Transportbil. Kombinera leasingen av Transportbilen med Volkswagen Försäkring och Volkswagen Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

Volkswagen bilnycklar.

Fakta om Volkswagen Privatleasing.

Viktigt att tänka på

Eftersom finansieringsformen är leasing finns det inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning). Du får inte heller göra några ränteavdrag i deklarationen och övermilsdebitering tillkommer givetvis om du kör fler mil än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och körsträcka extra viktigt att tänka på vid Privatleasing. Efter avtaltidens slut återlämnas bilen till leverande Volkswagenåterförsäljare. En avräkning sker med eventuella övermil och skador utöver normalt slitage.

Nästa steg.

Relaterade produkter.

Volkswagen Financial Services är en del av erbjudandet från Volkswagen och säljaren är vårt ombud. Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring erbjuds ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Privatleasing.

Fast eller rörlig ränta.

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 60 månader för leasingavtal och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader.