Viggen och Volkswagen LT31, specialanpassad för Flygvapnet.

En vigg för fred i kalla kriget

Vi tar oss tillbaka till en tid då öst och väst låg i ständig beredskap att anfalla eller anfallas. Supermakternas kalla krig mellan femtiotalet och nittiotalet påverkade en hel värld och inte minst Sverige som på grund av sitt geografiska läge hamnade mitt i skottlinjen. Stridsplanet Viggen var Sveriges sätt att säga hit men inte längre, och dess vapendragare på marken – det var en specialutrustad Folkabuss!

Ur Transportmagasinet nummer 3-2018  |  text: Richard Sjösten  |  foto: Peter Gunnars

Viggen servas av en Folkabuss

Flygplanets nos niger en aning när jag sätter foten på bromsen. Flygfältets jämna och breda asfalt breder ut sig framför mig och jag tar ett djupt andetag. Med vänsterhanden för jag gasreglaget framåt till full gas, och tar samtidigt foten från bromsen. Sedan full efterbränningskammare. Vrålet är öronbedövande och flygplanet börjar accelerera kraftigt. Efter bara 400 meter lättar framhjulet från asfalten, och allting blir blått. Blå himmel med små, små lätta moln fyller hela mitt synfält genom cockpitrutan framför mig. Med vänsterhanden håller jag hårt i gasreglaget, och med höger hand ett nästan krampaktigt grepp om styrspaken för att hålla en stadig kurs. Tungan rätt i mun och med blicken på kompass och höjdmätare.

– Stig högre, och fortsätt med EBK (efterförbränningskammaren) zon 3.

Instruktionerna är tydliga och det märks att det inte är första gången majoren bakom mig ger order, för även om det här bara är en flygsimulator så är den otroligt verklighetsnära. Bakom spakarna, inklämd i en riktig Viggen- cockpit, kopplad till en avancerad simulator med en 180 graders välvd 35 kvadratmeter stor skärm där sex projektorer skapar en gigantisk bild, blir upplevelsen minst sagt intensiv.

FARA

Det är faktiskt så verklighetstroget att mina ben skakar när jag fäller in landningsställen strax efter start. Men också för att jag vill göra så bra ifrån mig som det bara går. Jag flyger under överinseende av en officer som jobbat hela sitt yrkesverksamma liv inom Flygvapnet. För honom är simulatorn ingen lekstuga, det här är allvar. Eller åtminstone får jag det intrycket.

Visserligen är det 20 år sedan F15 här i Söderhamn lades ner, men flyg- och inte minst Viggen-arvet lever starkt. Idag återstår endast en bråkdel av de Viggen som tidigare varit stationerade här (jag räknar till fyra och en halv). I en del av flottiljens gamla lokaler drivs numer ett Flygmuseum, och förutom att det här finns flygplan, utrustning och modeller, finns det också den Viggensimulator som jag nu sitter i - med en tvättäkta flygofficer gastandes bakom mig. Simulatorn simulerar hur det är att flyga ett AJS37 Viggen, kanske det mest legendariska jaktplanet från svenska Saab.