Vy över batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå

Northvolt
Framtidens batterifabrik tar form

Svenska Northvolts mål är att på ett miljövänligt och samhällsmässigt rättvist sätt skapa grön batteriteknik. Det är alla värden som företaget delar med Volkswagen. Nu fortsätter båda företagen den elektrifierade resan tillsammans. Resan börjar i Västerås samt Skellefteå.

Text & foto: Fredrik Lund

VOLKSWAGEN BEFINNER SIG mitt i en pågående process att elektrifiera sitt fordonsprogram. En del i den resan är ABT e-Transporter som tillsammans med e-Crafter och kommande ABT e-Caddy är på rätt väg mot ett framtida samhälle helt fritt från fossila bränslen.

Just idag är vi dessutom bokstavligt talat på rätt väg. Kursen är satt mot Västerås där battericelltillverkaren Northvolt etablerar sitt forsknings- och utvecklingscenter. Vid Northvolts R&D-center ska företaget utveckla nästa generations battericellsteknik. Intill ligger Northvolt Labs, vars huvudfokus ligger på industrialisering av battericeller och att effektivisera dess tillverkningsprocess i en större skala.

– Northvolt Labs i Västerås är ett utvecklings- och industrialiseringscenter, där utveckling av nästa generations battericeller ska ske i samarbete med främst fordonsindustrin, förklarar informatör William Steel.

– Northvolt Ett i Skellefteå är vår första fabrik som sedan ska tillverka battericellerna i storskalig omfattning.

ANLÄGGNINGEN I VÄSTERÅS är, vid vårt besök, i sin slutfas att färdigställas. Mindre än en månad senare ska anläggningen vara i bruk, vilket innebär att verksamheten där är igång när du läser det här reportaget. Uppe i Skellefteå har dessutom 100 hektar markberetts, redo för att bygga den jättelika fabriken Northvolt Ett.

Helelektriska Volkswagen ABT e-Transporter rullar upp vid Northvolts bygge i Västerås.

BETÄNK DÅ ATT Northvolt inte var mer än en idé i entreprenören och tidigare Tesla-anställde Peter Carlssons huvud så sent som 2016. Att ha kontroll på hela utvecklings- och tillverkningsprocessen av battericeller. Att säkra kvalitén, hålla de klimatmässiga avtrycken till ett absolut minimum och samtidigt värna om de samhällsekonomiska vinsterna samt rättvisa arbetsvillkor genom hela ledet. Batterierna ska även kunna återvinnas till att bli nya batterier. Det är vad Northvolt kallar för grön batteriteknik. Affärsmodellen har på rekordkort tid dragit till sig flera stora samarbetspartners. Däribland ABB, Siemens, Scania, Vattenfall och självklart även Volkswagen. Just Volkswagen har investerat 900 miljoner Euro i Northvolt.

 "Northvolt har på rekordkort tid dragit till sig flera viktiga samarbetspartners."
Hanna Hedlund guidar oss på Northvolts batteribygge
HANNA HEDLUND GUIDAR redaktionens utsända genom det som är början till den jättelika fabriken Northvolt Ett i Skellefteå.
Bygget av batterifabriken Northvolt
Från utkiksberget är det möjligt att följa utvecklingen av Northvolt Ett. Anläggningen beräknas skapa cirka 2 500 arbetstillfällen i Skellefteå. Låt oss heller inte glömma alla synergieffekter detta innebär för stadens övriga näringsidkare.

– Med Northvolt har vi nu hittat en europeisk partner vars know-how och hållbara koldioxidoptimerade produktionsprocesser för batterier gör det möjligt för oss att utveckla battericellsproduktionen i Tyskland, sa Stefan Sommer, inköpsansvarig för Volkswagen AG i samband med att samarbetet mellan Volkswagen och Northvolt kungjordes i juni 2019.

ATT ELDRIFT I transportbilssegmentet ännu är nytt bevisas av de reaktioner som vi möter med vår ABT e-Transporter. Få reagerar idag på en Transporter, men när vi nästan ljudlöst smyger runt med bilen vid Northvolt Labs lyfter en och annan av byggjobbarna på sin hjälm och tittar häpet. Ingen förbränningsmotor? Vår eldrivna Transporter verkar fungera som en väckarklocka för många att elektrifieringen inte är förbehållet dyra personbilar.

NORTHVOLTS STORSKALIGA SATSNING i Sverige har gjort eldrift till en stor fråga. I Västerås och Skellefteå i synnerhet. De svenska städerna, där utvecklingscenter och fabrik nu växer fram, har valts med största omsorg.

– Northvolt har rekryterat ingenjörer från hela världen, men här i Västerås finns också flera viktiga samarbetspartners och know-how om elektrifiering och batteriteknik, inte minst inom ABB. Dessutom finns infrastrukturen och vi har en närhet till Northvolts kontor i Stockholm, säger William Steel.

Han tillägger:
– Fram tills nyligen var utvecklingen av förbränningsmotorer viktig inom bilindustrin. Idag är det helt annorlunda, där utvecklingen av batterier och battericellsutveckling är nyckeln för bilindustrins fortsatta framgång. Detsamma gäller även olika former av energilagring, batterier för verktyg och så vidare.

Pengarna som Volkswagen har investerat i Northvolt påskyndar inte bara processen, utan ger Northvolt möjlighet att snabbt komma igång med Northvolt Zwei. Den andra stora industrianläggningen som ska byggas i tyska Salzgitter och som kommer att bygga på blåkopian av Northvolt Ett. Northvolt Zwei börjar att byggas år 2021 och ska vara i drift under 2023 eller 2024.

 "Bygget i Västerås är stort, men bygget i Skellefteå är nästan overkligt."