Volkswagen Caddy Maxi i skogen med Missing People logotyp

Caddy Maxi som hjälper Missing People rädda liv

Varje år anmäls cirka 26 000 människor försvunna i Sverige. Med hjälp av den specialutrustade Volkswagen Caddy Maxi som Missing People i Västerbotten använder sig av har förutsättningarna att hitta försvunna personer vid liv ökat. Vi träffade Martin Persson, insatsledare på Missing People i Umeå för att få lära oss mer om deras livsviktiga arbete och hur bilen bidrar.

Martin Persson från Missing People
Martin Persson är insatsledare på Missing People i Umeå.

En tidig höstmorgon i de djupa skogarna utanför Umeå träffade vi Martin och hans kollega, två personer som ägnar sin fritid åt att jobba ideellt för Missing People med en gemensam drivkraft – att hjälpa anhöriga till försvunna personer.

Missing People är en frivilligorganisation som hjälper anhöriga och polisen att lägga ut efterlysningar och att anordna sökinsatser för försvunna personer. I Sverige är det främst ungdomar mellan 11 till 13 år som anmäls som försvunna, men här i Norrland är det ofta äldre personer mellan 70 till 80 år.

Missing People har en jour som är bemannad dygnet runt och finns till för de anhöriga.
 – När en anhörig ringer till oss stämmer vi av med polisen att det finns en anmälan för att därefter lägga ut en efterlysning på Facebook där vi har närmare 700 000 följare, förklarar Martin.

Frivilliga från Missing People i sökinsats i skogen
I Västerbotten finns ca 3 500 volontärer i Missing Peoples register.

Efter kontakt med anhöriga, polis och publicering av efterlysning på Facebook anordnas även sökinsatser. Martin förklarar att ett sms skickas ut till dem som anmält sig till deras register, vilket i Västerbotten rör sig om närmare 3 500 personer. Det höga antalet engagerade personer tror Martin beror på människans strävan att hjälpa andra människor.
 – Ofta har man någon koppling till den försvunna personen på något sätt och det är klart att det är tragiskt om någon man känner är försvunnen. Jag tror att de vill engagera sig och hjälpa till för att göra skillnad, säger Martin.

Ofta har man någon koppling till den försvunna personen på något sätt och det är klart det är tragiskt om någon man känner är försvunnen.
Martin Persson
Insatsledare, Missing People i Umeå
Värmekamera i Missing Peoples Caddy Maxi från Volkswagen Transportbilar
Missing Peoples specialutrustade Caddy Maxi har en värmekamera monterad på taket.
Värmekamera i Missing Peoples Caddy Maxi från Volkswagen Transportbilar
Den monterade värmekameran styrs inifrån bilens baksäte.

Volkswagen Transportbilar har donerat en Caddy Maxi som sedan specialutrustats för Missing Peoples arbete. Bilen har en värmekamera monterad på taket som styrs inifrån bilens baksäte. Värmekamerans syfte är att identifiera försvunna personer och är unik i sitt slag i Skandinavien.

Värmekameran består av två unika funktioner. Den första är att den ger utslag på värme upp till 1 000 meter.
 – Normalt sett finner man en försvunnen människa i skogen mellan 20 till 50 meter från vägkanten, säger Martin. Men vår kamera kan gå upp till 500 meter i en tät skog och upp till 1 000 meter på öppna ytor.

Den andra är att den kan identifiera avvikande objekt som bryter av från naturen, såsom försvunna personer, genom att placera gula klammers runt objektet på en skärm inne i bilen.

När det gäller fara för liv, är bilen avgörande.
 – Det är under det första och andra dygnet vid ett försvinnande som bilens funktioner är viktiga, menar Martin. Efter tre dygn kan kroppen hunnit bli kall och då kan värmekameran inte längre indikera kroppsvärme.

Missing Peoples specialutrustade Caddy Maxi är ett unikt komplement till polisens utrustning. Med hjälp av värmekameran kan de se igenom allt buskage från marken medan polisen kan jobba ovanifrån med helikoptrar och drönare.

Missing Peoples specialutrustade Caddy Maxi är ett unikt komplement till polisens utrustning. 
Volkswagen Caddy Maxi i skogslandskap
Med hjälp av värmekameran kan Missing People se igenom allt buskage från marken medan polisen kan jobba ovanifrån med helikoptrar och drönare.