Två män lastar ut tv-apparater ur rödvit Volkswagen Transporter
Två män lastar ut tv-apparater ur rödvit Volkswagen Transporter
Två män lastar ut tv-apparater ur rödvit Volkswagen Transporter

Gunnars Radio TV

Stor leverans av televisionsapparater från Gunnars Radio TV i Södertälje. På bilden syns tv- och radiohandlarens Volkswagen Transporter, från tidigt sextiotal, vars primära uppgift var att lösa firmans transport- och serviceärenden. Firman Gunnars Radio TV startades 1958 och finns än i dag.

Ur Transportmagasinet nummer 1-2018

Två män lastar ut tv-apparater ur rödvit Volkswagen Transporter

Your browser is outdated!

Please get a decent browser here or there