Lastutrymme på en Volkswagen transportbil

Så lastar du bäst

Att kunna lasta transportbilen så färden blir säker för alla är extremt viktigt.  Två personer som har järnkoll på detta är Joacim Bengtson, gruppchef hos polisen och Christer Abrahamson hos inredningsspecialisten System Edström. System Edström är en partner till Volkswagen Transportbilar och erbjuder anpassade och krocktestade bilinredningar.

Här ger de åtta handfasta tips på hur du ska lasta – och hantera – din transportbil på bästa sätt.

Text: Fredrik Lund

8 experttips för en säkrare transport

1. Säkra lasten

– Det vanligaste misstaget vi ser vid kontroller av lätta transportbilar är att all last bara är inkastad, säger polisman Joacim Bengtson. All last ska vara ordentligt säkrad med förstängning och spännband.

Regeln gäller självklart både lastning av gods i inledningsvis tomma lastytor som i lastytor med någon form av fast monterad skåpinredning.

– En fullgod lastsäkring är A och O, fyller Christer Abrahamson i. Alla lösa prylar ska förvaras i slutna lådor, där lådorna sitter ordentligt på sin plats i inredningen. När det gäller verktygsboxar så ska du alltid använda för ändamålet anpassade väskor med väskstöd.

2. Tänk på hur du lastar

– Mitt grundtips är att du ska lasta mellan hjulaxlarna, så att du får en så jämn viktfördelning som möjligt, säger Joacim Bengtson.

– I grund gäller sunt bondförnuft när du ska lasta i en transportbil, menar Christer Abrahamson. Tunga saker så nära golvnivå som möjligt. Se till att få ned tyngdpunkten och minimera rörelser i allt material i lådor och hurtsar. Vi brukar montera tvärställda förvaringslådor så nära mellanväggen som möjligt. I lådan kan transportörer sedan förvara tunga verktyg som spadar, spett och liknande så att det ligger slutet i sin förankrade förvaringslåda.

3. Låt fackmän montera skåpinredningen

– En skåpinredning ska monteras av en fackman så att den sitter både fast och säkert på plats, säger Christer Abrahamson. Det ger dig dessutom goda förutsättningar för att även dina verktyg och prylar sitter ordentligt på plats.

4. Installera skenor för spännband

– Jag rekommenderar så kallade airlineskenor i skåpet, tipsar Christer Abrahamson. Då har du i princip obegränsat med fästpunkter för exempelvis spännbanden, så att du alltid kan hitta ett bra sätt att säkra lasten som den ser ut just den dagen.

5. Följ alltid trafikreglerna

– Lätta transportbilar lyder under samma lastsäkringsregler som tung trafik, säger Joacim Bengtson. Straffrättsligt är det inte heller någon skillnad. Allt regleras av trafikförordningen och fordonet ska alltid lastas så att det klarar att framföras på ett trafiksäkert sätt.

6. Använd rätt däck

– Det är lätt att glömma däcken, men lätta transportbilar ska förstås ha C-klassade däck, säger Christer Abrahamson. De tål ett högre tryck än konventionella personbilsdäck och är anpassade för att behålla sina goda egenskaper trots ett högre lasttryck. De egenskaperna saknar vanliga personbilsdäck.

7. Respektera alltid bilmodellens lastvikt

– Om du kör med övervikt påverkas fordonets egenskaper genast negativt, säger Joacim Bengtson. Bilen kan börja understyra, bromsar och fjädring är inte byggd för mer än vad bilen är godkänd att lasta.

– Varje fall av överlast är en bedömningsfråga, betonar Joacim Bengtson. Vid 100 procent överlast är risken mycket hög att körkortet dras in. Men det är hela tiden en bedömning som polisman på plats gör. Och ytterst är det Transportstyrelsen som gör en bedömning om körkortet ska återkallas.

– Blir du stoppad för övervikt så kommer fordonet inte att få lämna kontrollplatsen innan lastvikten är reducerad till godkänd nivå, säger Christer Abrahamson. I praktiken innebär det att ytterligare en bil får köras ut till platsen och godset fördelas mellan bilarna så att godkända vikter uppfylls innan polisen tillåter fortsätt färd.

8. Ha koll på släpet

– Om du kopplar på ett släp så måste du ta hänsyn till att all last säkras så det inte förskjuts eller faller av, säger Christer Abrahamson. Du måste också respektera släpets maxvikt, bilens dragvikt, totalvikten för hela ekipaget och att allt också överensstämmer med din körkortsbehörighet. Var också noga med släpkärrans kultryck, så att släpvagnen inte börjar att jazza under färd.

Joacim Bengtson

Är: Gruppchef inom polisens yrkestrafikgrupp i region mitt. 

Expertis: 15 års erfarenhet inom trafikpolisen, varav de senaste 10 åren som yrkestrafikpolis. Tillsammans med sina kollegor genomför han flertalet fordonskontroller per år. Han har enligt egen utsago sett många skräckexempel på felaktigt lastade fordon. Ett problem som han menar är extra omfattande när det gäller just lätta transportbilar.

Christer Abrahamson

Är: Tekniker och säljare hos inredningsspecialisen System Edström. 

Expertis: Skåpinredningar som i många fall originalmonteras i transportbilarna redan när dessa anländer till PDI-hamnarna (PDI=Pre Delivery Inspection). Med många år inom transportbilsbranschen i allmänhet och påbyggarbranschen i synnerhet vet Christer Abrahamson hur viktigt det är att lasta rätt i en transportbil.

Övrigt om last och lätta transporter

Det är förarens ansvar att allt gods i transportbilen uppfyller alla gällande krav. Allt regleras enligt fordonets eget fordonsdata samt den gällande trafikförordningens kapitel för just last och transporter. 

Lasten får inte riskera att skada fordonets egna passagerare. Fordonet ska också lastas så att det klara att framföras på ett trafiksäkert sätt. En tumregel är att lasten inte ska störa eller skymma din sikt. Lasten ska heller inte begränsa fordonets manöverfrihet.

Lätta fordon har inte någon axeltrycksbegränsning såsom tunga fordon har. Men det undantar ändå inte att du bör vara aktsam när det gäller att skapa en god viktfördelning av godset i lastytan. 

Prioritet, oavsett om du lastar i en tom godsyta eller godsyta med skåpinredning, är att utgå från att det faktiskt handlar om din personliga säkerhet. I slutändan är det din arbetsmiljö det handlar om.

Så säger Trafikverket

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon (TSFS 2017:25).

Bestämmelser med stöd av 13 kapitlets 7 paragraf trafikförordningen och 8 kapitlets 16 paragraf fordonsförordningen:

8§ Lastsäkringen ska förhindra att lasten eller delar av den förflyttas på fordonet under transport.

9§ Lastbärare och lastsäkringsutrustning ska vara lämpad för lasten och får inte vara skadad på något sätt som påverkar funktionen eller säkerheten. Lastsäkringsutrustningen ska, under hela tiden den används, fungera och säkra lasten.

Källa: Trafikverket

Du kanske också gillar

Triss i transporttest med roadracingförare & instagramprofil

Specialbyggd Amarok
Jägarnas favorit

Specialutrustad Caddy Maxi hjälper Missing People att rädda liv

Skåpbilen som är ett rullande snickeri

Du kanske också gillar