Erik Nolberger, fordonschef på Vattenfall Services

Vattenfall köper 100 nya transportbilar

När affärsmodellen måste vara helt 100

Inköpet av 100 nya Transporters på ett bräde är en av de största enskilda fordonsaffärerna i Vattenfalls Services historia. En affär som ställt höga krav på god planering och en perfekt timing från alla inblandade parter. Som Vattenfall Services fordonschef befinner sig Erik Nolberger som spindeln i ett jättelikt logistiskt nät, där allting måste klaffa. Det är vid Bilbyggarna i fordonshamnen Wallhamn som symboliken av den noggranna planeringen blir som mest tydlig. Här möter vi också en lugn Erik som trots en fulltecknad kalender och snäv deadline möter upp för att berätta mer om utmaningen.

Text och foto: Fredrik Lund

Hundra specialutrustade Volkswagen Transporter klara för leverans vid Bilbyggarna i fordonshamnen Wallhamn
NU ÄR 100 SPECIALUTRUSTADE Volkswagen Transporters levererade och bokstavligt på väg, över hela landet.
"Vi är nöjda med de Transporters som redan idag ingår i vår fordonsflotta."

VATTENFALL SERVICES TOG under våren 2019 hem flera viktiga serviceavtal med Eon. Avtal som berör fem stora geografiska affärsdistrikt, från norr till söder och som vardera löper flera år framåt.

– Vi fick beskedet om de nya avtalen i början av juni månad, berättar Vattenfall Services fordonschef Erik Nolberger. Ett led för att klara uppgiften är att stärka vår personalstyrka och till det krävs mer utrustning. Det kräver bland annat att vi stärker upp med fler fordon.

Vattenfall Services och Volkswagen har en lång affärshistorik med varandra. Men Erik understryker att affären inte skett per automatik. Som fordonschef för sammanlagt 3 200 fordon, varav ungefär 1 100 fordon är transportbilar, vet han vikten av att hela tiden välja fordon med största omsorg.

– En så här stor affär går förstås ut på anbud till flera biltillverkare, säger Erik. Volkswagen är dock den part som hann få fram tillräckligt många bilar och ha dem färdiga i tid.

När ska bilarna vara redo för tjänstgöring?

– De nya avtalen med Eon inleds direkt från 2020. Då måste den här batchen om 100 Transporters vara färdiga, anpassade vid Bilbyggarna i fordonshamnen Wallhamn och ha hunnit levereras ut till våra medarbetare. Förseningar får inte förekomma. Det är inte hållbart om vi inte har full styrka redo när avtalet börjar gälla, vi måste ha alla fordon på plats då. Vi vet att Volkswagen klarar att leverera och är nöjda med de Transporters som redan idag ingår i vår fordonsflotta. Det känns tryggt.

Alla bilar utrustas även med en elektronisk positioneringsutrustning. Kan den hjälpa er i ert arbete?

– Absolut. Den ger oss möjlighet att ärendestyra våra styrkor. Vi kan hantera fordonsflottan efter dit den behövs bäst och beroende på var den närmaste resursen finns. Jag som fordonschef får varje månad också en exakt rapport om bilarnas körsträcka och kan räkna ut en exakt milkostnad för varje enskilt fordon. Därför så vet jag att Volkswagen Transporter har en låg och fördelaktig totalekonomi för oss.

Provkörning av Vattenfalls nya Transporters
"Därför så vet jag att Volkswagen Transporter har en låg och fördelaktig totalekonomi för oss."

Vad hade ni för kravspec på de nya transportbilarna?

– Vattenfall Services har både miljö- och emissionskrav som våra fordon måste uppfylla. Dessutom ska bilarna klara en bestämd lastvikt och ha en lastkapacitet som stämmer med vårt syfte. Bilarna behöver vara fyrhjulsdrivna och så ska arbetsmiljön vara bra. Fordonen är ju våra medarbetares arbetsmiljö. Samtidigt måste allt hålla sig inom en totalvikt som klarar sig inom vanlig B-behörighet. Det är hela tiden många parametrar att ta hänsyn till, men nya Transporter uppfyller alla dessa krav.

Det låter som en komplex affär?

– Det är det. Jag har förberett allt innan jag tog kontakt med leverantörer och begärde in anbud från biltillverkare. Alla specar måste vara färdigställda och alla pusselbitar på plats redan innan anbudet går ut till biltillverkarna. Att påbyggarna står redo att leverera, att det stämmer mot vad Bilbyggarna i Wallhamn klarar att leverera, leveranser av färdigbyggda bilar ut över hela landet, hänsyn till semesterperioder och mer därtill. Sedan måste biltillverkaren följa upp, utan förseningar. Så det handlar inte enbart om prislappen, utan också om att fordonstillverkaren klarar att leverera och hålla tiden. Vi har jobbat länge med Volkswagen och känner oss trygga i att de fixar detta.

Finns det fler utmaningar?

– Absolut! Dessa bilar ska förstärka vår nuvarande fordonsflotta. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att byta ut vår befintliga fordonsflotta, där beräknad livslängd för en transportbil ligger på mellan sju och tio år. Det bidrar till att öka trycket på att få klart den här batchen av nya fordon i tid, så att vi sedan kan fortsätta arbetet med att ersätta övriga transportbilar enligt den tidsplan som föreligger.

I ett längre perspektiv har vi även utmaningen att hela Vattenfall Services fordonsflotta ska gå över från fossildrift till eldrift. Målet är att vi ska vara där senast år 2028, så det är ett jobb som inte kommer att ske över en natt. Samtidigt är det en spännande tid och det känns jätteroligt att få vara en del i den utvecklingen och kunna medverka till att skriva historia. Är det någon som ska leda utvecklingen av en fossilfri fordonsflotta så är det väl Vattenfall.