Polishunden vid sin nya VW Amarok V6

Amarok V6

Polisens nya hundbil

När polisen påbörjade projektet med att ta fram nästa generations polishundbilar stötte de tidigt på patrull. Hundpatrullbilarna ställde höga krav på burarnas storlek som personbilarna inte klarade att uppfylla. Skulle det gå att basera hundpatrullbilarna på Amarok? Svaret är ja! I dag är bilarna verklighet och de första exemplaren har redan lämnat Euro-Lans i Backaryd.

Text & foto: Fredrik Lund | Transportmagasinet nr 2-2019

VI HAR PÅ rekordkort tid satt samman en kravspecifikation och genomfört ett inköp, för ett koncept som vi aldrig tidigare provat på.

Orden tillhör Tomas Jonsson, teknisk utveckling inom polisens nationella operativa avdelning (NOA). Bredvid honom står en av de sju polisbilar baserade på Volkswagen Amarok som Euro-Lans i Backaryd hittills hunnit att bygga. Bilarna är de första av totalt 300 stycken som beställts av Polismyndigheten.

DESSA AMAROKER ÄR unika, eftersom alla 300 bilar kommer att följa en nationell kravspecifikation. Något som tidigare inte varit en självklarhet.

- Det är första gången som vi tagit fram en helt enhetlig lösning för hela landet, säger Tomas Jonsson. Det var nödvändigt att ta fram detta fort, för att uppfylla kravet på dispens från Jordbruksverket.

MARKNADENS PERSONBILAR SAKNAR utrymmet att uppfylla både polisens och Jordbruksverkets kravspecifikation för djurhållning i samband med transport. Utöver hundarna måste även polisens egen utrustning rymmas.

- Ursprungligen startade jobbet med alla nya polisbilar redan år 2014 inom projektet Polisbil 2018, berättar Tomas Jonsson. Men det visade sig att vi var tvungna att göra ett separat inköp då vi inte kunde vänta på att det nya ramavtalet skulle börja gälla.

Därför satte sig landets samtliga hundgruppschefer i samtal om vilka krav som skulle ställas på nästa generations hundpatrullbilar. Detta var så sent som november 2017.

NU FÖDDES TANKEN på att utgå från en pickup. Ingen visste om det skulle fungera. En av de största utmaningarna var hundburens mått och att den har en helt skild placering från bilkupén.

VW Amarok polisbilar på rad: de första sju levererade ombyggda till hundbilar

- För första gången har hundarna nu en helt egen klimatanläggning som känner av både temperatur och luftfuktighet. I buren ska det alltid råda rumstemperatur, berättar polisens nationella processledare för hundverksamheten, Anders Månsson.

BURARNA ÄR BÅDE KAMERA- och ljudövervakade. Däremot ströks tanken om att hundföraren via ett högtalarsystem skulle kunna prata med sin hund under färd.

- Ljudet i högtalarna blev för burkigt och hundarna blev förvirrade, förklarar Anders Månsson. Nu fungerar systemet så att hundföraren hela tiden kan se båda burarna genom kameraövervakning från förarhytten. Även ljud från hundburarna snappas upp.

BYTET TILL Amarok som tjänstefordon ger fler fördelar.

"För första gången har hundarna nu en helt egen klimatanläggning som känner av både temperatur och luftfuktighet."
Dubbla hundburar i polisens nya hundbil Volkswagen Amarok V6
VARJE BIL HAR alltid plats för två hundar, trots att det är vanligast med en hund. När en ny hund ska läras upp är det nödvändigt att ha med två hundar.
Extra kameraövervakning av hundarna skiljer dessa Amaroker från den civila versionen
I KUPÉN SÅ är det kommandocentral, radioutrustning och en extra kameraövervakning mot burarna som främst skiljer dessa Amaroker från den civila versionen.
"Polisutrustningen har krävt ungefär 15 kilo extra kabel"

- Nu får vi tillräckligt med utrymme för både personal, hundar och all utrustning som en polisbil måste ha, säger Anders Månsson.
Han understryker att valet att använda en pickup också måste ställas i förhållande till hundförarnas primära arbetsuppgifter.

- Dessa är - i denna ordning - att rädda liv, att bidra till en bättre utredningsverksamhet och att arbeta med lokala problembilder, förklarar Anders Månsson. Där passar Amarok utmärkt för uppgiften.

POLISENS AMAROKER BYGGS av Euro-Lans i Backaryd. Euro-Lans är ett av fem varumärken inom koncernen Nordic Vehicle Conversion AB. Jan Svensson vid Euro-Lans försäkrar att arbetet med övriga Amaroker till polisen redan är i full gång.

- Initialt kommer produktionstakten att ligga på två bilar per vecka, säger han. Vårt mål är att successivt kunna öka den till att nå en produktionstakt på fem bilar per vecka.

De första sju bilarna fördelas nu i landets regioner. De följs successivt upp av de övriga polis-Amarokerna som är att vänta. De sju ursprungliga bilarna får dock en nyckelroll i det fortsatta utvecklingsarbetet.

- Då allt är nytt för oss följs de sju första pilotbilarna upp noga av både polisen, Euro-Lans och Volkswagen, avslutar Tomas Jonsson.

VOLKSWAGEN GROUP SVERIGES Fredrik Enkvist lämnar symboliskt över de sju första polisbilarna till Polismyndigheten, genom Anders Månsson.
VOLKSWAGEN GROUP SVERIGES Fredrik Enkvist lämnar symboliskt över de sju första polisbilarna till Polismyndigheten, genom Anders Månsson.
Mer om bilen

Volkswagen
AMAROK V6

Mer om bilen

Volkswagen
AMAROK V6

Volkswagen Amarok V6 pickup ombyggd att uppfylla alla lagkrav och komfortkrav för polisens hundar
Effekt hk/kW, Nm (over- boost): 258 (272) / 190 (200), 580
Förbrukning blandad körning (l/100 km) från: 8,4
CO2-utsläpp (g/km): 220
Toppfart (km/h): 200

Du kanske också gillar

Helt nya Amarok - Bättre på alla sätt

Provkörd
Mer effekt i Amarok V6

Så görs Multivan och Caravelle om i Polisbilsfabriken
Med sikte på buset

Med max 272 hästar under huven
Mer kraft i Amarok

Caddy Maxi
Förare av både hund och bil

Rally i Sydafrika
The Spirit of Amarok

Du kanske också gillar