Polishunden vid sin nya VW Amarok V6

Amarok V6
Polisens nya hundbil

När polisen påbörjade projektet med att ta fram nästa generations polishundbilar stötte de tidigt på patrull. Hundpatrullbilarna ställde höga krav på burarnas storlek som personbilarna inte klarade att uppfylla. Skulle det gå att basera hundpatrullbilarna på Amarok? Svaret är ja! I dag är bilarna verklighet och de första exemplaren har redan lämnat Euro-Lans i Backaryd.

Text & foto: Fredrik Lund | Transportmagasinet nr 2-2019

VI HAR PÅ rekordkort tid satt samman en kravspecifikation och genomfört ett inköp, för ett koncept som vi aldrig tidigare provat på.

Orden tillhör Tomas Jonsson, teknisk utveckling inom polisens nationella operativa avdelning (NOA). Bredvid honom står en av de sju polisbilar baserade på Volkswagen Amarok som Euro-Lans i Backaryd hittills hunnit att bygga. Bilarna är de första av totalt 300 stycken som beställts av Polismyndigheten.

DESSA AMAROKER ÄR unika, eftersom alla 300 bilar kommer att följa en nationell kravspecifikation. Något som tidigare inte varit en självklarhet.

- Det är första gången som vi tagit fram en helt enhetlig lösning för hela landet, säger Tomas Jonsson. Det var nödvändigt att ta fram detta fort, för att uppfylla kravet på dispens från Jordbruksverket.

MARKNADENS PERSONBILAR SAKNAR utrymmet att uppfylla både polisens och Jordbruksverkets kravspecifikation för djurhållning i samband med transport. Utöver hundarna måste även polisens egen utrustning rymmas.

- Ursprungligen startade jobbet med alla nya polisbilar redan år 2014 inom projektet Polisbil 2018, berättar Tomas Jonsson. Men det visade sig att vi var tvungna att göra ett separat inköp då vi inte kunde vänta på att det nya ramavtalet skulle börja gälla.

Därför satte sig landets samtliga hundgruppschefer i samtal om vilka krav som skulle ställas på nästa generations hundpatrullbilar. Detta var så sent som november 2017.

NU FÖDDES TANKEN på att utgå från en pickup. Ingen visste om det skulle fungera. En av de största utmaningarna var hundburens mått och att den har en helt skild placering från bilkupén.