En duvblå VW pickup 1973 års modell i Göteborgs varv

Folkapickup på tidsresa till 70-talets varvsindustri i Göteborg 

Festen som kom av sig 

Svensk varvsindustri tillhörde nationens stolthet. Men närmast över en natt förändrades allt. Redaktionen förflyttade sig tillbaka i tiden med hjälp av en Folkapickis av årsmodell 1973. Vi begav oss till Göteborg för att till fullo förstå omfattningen av vad som egentligen hände när oljekrisen slog till, vilket blev början till slutet för varvsindustrin i staden.

Text: Fredrik Lund Foto: Simon Hamelius 

DE HAR ETT gemensamt. Vår trotjänare i form av en 1973 års Volkswagen Typ 2. En dubbelhyttare med flak som var en vanlig syn i 1970-talets industrisamhälle. Varvsindustrin i Göteborg var inget undantag.

ÅR 1973 VAR också året då svensk varvsindustri föll. Inte över en natt, men bildligt talat pekas just oljekrisen år 1973 ut som orsaken till varvsdöden i Sverige. En industri som fram till dess haft en så god lönsamhet och hög sysselsättningsgrad att den ansågs vara en riksangelägenhet. Varvsindustrin var en vinstdrivande bransch som gått stadigt framåt under decennium, framför allt under efterkrigstiden. Trots Kockums och Uddevalla så var det främst mot Göteborg som blickarna riktades. 

Gamla, rostiga oljefat
"År 1973 var året då svensk varvsindustri föll" 

DÄRFÖR ÄR DET just till Göteborg som vi tar vår klassiska Folkapickup. I stadens hamnområden finns fortfarande gott om bevarade landmärken som var och ett berättar en historia om varvsstadens forna storhet. Då främst de fyra riktigt tunga giganterna inom svensk varvshistoria: Arendal, Eriksberg, Götaverken och Lindholmen. Var och en hade kapacitet att bygga riktigt stora oljetankers. Vi vill hitta spår från den tid då en anställning på något av de stora varven i Göteborg ansågs vara en yrkeslivslång trygghet. Som en högvinst och en säkrare anställning än vad redan högt ansedda Volvo kunde erbjuda. Många började arbeta på varvet i tidig ålder. Svensk varvsindustri framstod som ostoppbar och Göteborg var över världen känt som den skeppsbyggarstad med högst sjösatt tonnage av framför allt oljetankers. 

NÄR ÄLVSBORGSBRON TILLKOM uppstod dock ett mindre problem för Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Eller Eriksbergsvarvet som varvet kallades i dagligt tal. Bron invigdes i november år 1966 och går tvärs över den sjöfarled som Eriksbergsvarvet var beroende av. I varvets största torrdocka byggdes så stora oljefartyg att varvet efter brons uppkomst var tvungna att slutföra montering av fartygens skorstenar först efter att de bogserats ut och förbi under Älvsborgsbron. Här byggdes fartyg upp mot 300 000-tonsklassen, vilket med mycket god marginal överträffade Arendalsvarvets kapacitet. Då ska understrykas att Arendalsvarvets tillkomst faktiskt grundade sig i förmågan att kunna bygga just större oljetankers.