VW ID. Buzz och VW ID. Buzz Cargo från ID.-familjen

ID. Buzz – netto klimatneutral från tillverkning till försäljning

Vi optimerar fordonstillverkningen för att säkerställa en netto koldioxidneutral överlämning av ID. Buzz och ID. Buzz Cargo till våra kunder och för att minimera CO2-utsläpp. Livscykelanalysen visar hur mycket CO2 som släpps ut under en ID. Buzz livscykel.

Så hållbar är ID. Buzz och ID. Buzz Cargo

Den innovativa designen och enastående funktionaliteten hos ID. Buzz-modellerna är inte det enda som imponerar. De sätter också standarden för hållbarhet hos Volkswagen Transportbilar. Se efter själv. Om du till exempel vill veta hur mycket CO2 som produceras under tillverkningsprocessen av ID. Buzz och ID. Buzz Cargo, så hittar du en översikt över hållbarhetsprestandan för båda modellerna i Volkswagen Transportbilars Hållbarhetsbroschyr – från produktion till användning och återvinning. Informativt och transparent för en klimatmedveten framtid.

Certifikatet för CO2-neutralt överlämnande av ID. Buzz och ID. Buzz Cargo

CO2-neutralt överlämnande innebär att CO2-utsläppen under tillverkningsprocessen av ID. Buzz-modellerna har reducerats eller helt undvikits där det är möjligt med dagens teknik. De återstående utsläppen kompenseras av certifierade klimatskyddsprojekt. TÜV NORD kontrollerar denna process och certifierar ID. Buzz som en klimat-neutral produkt. Det här certifikatet gäller inte enbart ID. Buzz, utan alla modeller i ID.-familjen, då de alla överlämnas på samma CO2-neutrala sätt.

Ett fordons liv och dess miljöpåverkan

Hos Volkswagen undviks och minimeras koldioxidutsläppen direkt där det är möjligt. Underleverantörer är på motsvarande sätt skyldiga att undvika och minimera utsläppen. CO2-utsläpp som inte kan undvikas eller reduceras hos Volkswagen och genom motsvarande skyldigheter i leveranskedjan kompenseras i samma mängd av certifierade klimatskyddsprojekt.

Utmaningen: för att möjliggöra en koldioxidneutral överlämning till kund måste våra experter identifiera exakt hur mycket CO2 som släpps ut. Det är här livscykelanalysen kan hjälpa. Experterna använder denna ISO-standardiserade metod för att analysera varje enskild komponent och identifiera vilken påverkan ett fordon har på miljön under hela dess livscykel – från råvaruutvinning till tillverkning, montering och bilens användningsfas, och till sist fram till slutlig återvinning av materialen. Flera påverkansfaktorer undersöks. En av dem är CO2-utsläppen och en mycket liten andel andra gaser som omvandlas till så kallade CO2-ekvivalenter. Detta är en måttenhet som gör att effekten av alla växthusgaser kan jämföras.

--:--
Filmen visar en ID. 3 som exempel.

Hur vi mäter miljöpåverkan

En gul-vit VW ID. Buzz parkerad bredvid en laddbox med två personer bredvid och lila blommor i förgrunden

Baserat på standardiserade medelvärden identifieras vissa utsläpp, såsom CO2-utsläpp, för varje bearbetningssteg av en komponent. Istället för medelvärden använder vi specifika data från vår respektive leverantör för tillverkningssteg som är särskilt energikrävande, såsom battericellsproduktion. Detta visar oss den exakta effekten av de åtgärder vi har genomfört – och hur stor mängd CO2 som faktiskt behöver kompenseras.

Du som kör ID. Buzz eller ID. Buzz Cargo har en klar fördel

Vi vill att du redan från början ska köra med ett lägre koldioxidavtryck än om du hade kört en motsvarande bil med förbränningsmotor. Det är därför vi reducerar och undviker CO2 i tillverkningen genom olika åtgärder. Detta inkluderar till exempel användningen av grön el både vid battericellsproduktion och i Hannoverfabriken, där ID. Buzz och ID. Buzz Cargo tillverkas. CO2-utsläpp som inte kan undvikas mellan tillverkning och överlåtelse till kund, inklusive första laddning och återvinning, och som identifieras med hjälp av den specifika livscykelbedömningen, kompenseras av investeringar i certifierade klimatskyddsprojekt.

Genom att ladda med grön el har du en stor möjlighet att minska CO2-utsläppen till nära noll när du använder din elbil. På det viset är klimatskyddet i dina händer.

Framtida potential

Resultatet av elbilarnas livscykelanalys ger bara en ögonblicksbild. De erbjuder fortfarande stor potential för ytterligare minskning av CO2-utsläppen under livscykeln. Å ena sidan i användningsfasen tack vare expansionen av förnybara energikällor, å andra sidan i produktionen. Det är därför vi arbetar nära våra leverantörer för att kontinuerligt minska kvarvarande CO2-utsläpp genom användning av grön el och återvunnet material i den komplexa leveranskedjan. Vi ser därför ersättningen via certifierade klimatskyddsprojekt som en viktig åtgärd – och ett steg på vägen mot en koldioxidneutral framtid.