ID. Buzz parkerad vid havet.

Allt på grön el

Tillsammans för en CO2-neutral användning av ID. Buzz-modeller

Drivs med grön el

Volkswagen Transportbilar har åtagit sig att följa Paris klimatavtal. Det är därför vi börjar med att fokusera på att säkerställa netto koldioxidneutral överlämning av fordon1 till kunder med ID. Buzz och ID. Buzz Cargo. Men för att en elbil ska förbli CO2-neutral vid användning, måste den också laddas med grön el. För att göra detta tillgängligt främjar vi investeringar i generering av ytterligare grön el.

Eldrift är ett viktigt bidrag till energiomställningen, eftersom den är idealisk för effektiv användning av förnybar energi och minskar CO2-utsläppen i biltrafiken. Genom att konsekvent fokusera på övergången till eldrift, eftersträvar vi ett holistiskt tillvägagångssätt. Vi vill göra elbilar som inte bara är eldrivna, utan även netto koldioxidneutrala – från tillverkning till användning och till återvinning av materialen. På vägen mot koldioxidneutralitet räknas framför allt en sak i användningsfasen: att bilen laddas med grön el.

Använd grön el för hållbar mobilitet

I princip gäller att ju högre andel förnybar energi det är i elmixen, desto bättre koldioxidavtryck har den el som används för att ladda fordonet. Sett över hela livscykeln blir detta en betydande skillnad för elbilens koldioxidavtryck. Volkswagen Transportbilar har satt som mål att minska de genomsnittliga CO2-utsläppen från sin flotta i Europa med cirka 40 procent per fordon till 2030 jämfört med 2018 års nivåer. För att uppnå detta mål tillsammans följer vi ett tvåfaldigt tillvägagångssätt med ID.-familjen, och en som kommer att säkerställa att den nödvändiga mängden grön el finns tillgänglig.

En illustration av VW ID.3 med ett uttag bredvid och solpaneler i bakgrunden
Illustrationen visar en ID. 3. som exempel.
Vad du kan göra för att skydda klimatet

Vårt tillvägagångssätt:
1. Vi tar ansvar för tillgången på ytterligare grön el. Förarna ansvarar för att ladda ID.-modeller med grön el när det är möjligt. I Sverige finns många alternativ med leverantörer som erbjuder förnybar el. Det finns också gott om andra laddningspunkter över hela Europa som använder grön el, till exempel de snabbladdningsstationer som drivs av vår premiumpartner IONITY.

En illustration av VW ID.3 i laddningssituationer: med Elli hemma och Ionity på vägen
Illustrationen visar en ID. 3. som exempel.
Vad vi gör för att skydda klimatet

2. Grön el är dock inte alltid tillgänglig överallt. Samtidigt som vi antar att 60 % av laddningsbehovet i Europa täcks av förnybar energi, ser vi till att de återstående behoven också kan täckas med grön el. För att säkra finansieringen av ytterligare vindenergi- och solsystem, arbetar Volkswagen Transportbilar målinriktat med energibranschen och stödjer projekt för att generera ytterligare grön el. Detta inkluderar bland annat två solcellsanläggningar i den spanska staden Tordesillas, med en total årlig kapacitet på cirka 74 miljoner kilowattimmar. Inte långt från Valladolid i regionen Kastilien-León förvandlar totalt 100 000 paneler solljus till el på en yta som täcker mer än 18 hektar.

Landskap med solfält

Detta kanske också intresserar dig

Way to Zero: 
Ett holistiskt närmande till klimatmedveten mobilitet