En instrumentpanel

Smart placering
Batteri och elsystem

Allt fler företagare tänker framåt och väljer eldrivna alternativ. Oavsett om du väljer Multivan eHybrid, ID. Buzz eller ID. Buzz Cargo är de nya litiumjon-batterierna monterade under golvet för att spara utrymme. På så sätt är fortfarande lastutrymmet lika stort som tidigare.

Illustration av elmotorn i VW e-Crafter elbil lätt lastbil

Motorn
Hög prestanda – låg vikt

Under motorhuven sitter en kompakt och lätt elektrisk motor som nästan är utsläppsfri. Dessa motorer är mycket tysta och behöver inte underhåll i samma utsträckning som traditionella motorer. Från stillastående har de ett konstant och högt vridmoment genom hela fartregistret.

Kraftelektronik i VW e-Crafter elbil lätt lastbil

Kraftelektronik
Från batteri till rörelse

De elektroniska komponenterna är en central del i det elektriska motorsystemet. De är länken till det kraftfulla batteriet och förser systemet med energi.

De nya litiumjon-batterierna monterade under golvet för att spara utrymme.
Bromskraftåtervinning i VW e-Crafter elbil lätt lastbil

Bromsåtervinning
Spara energi när du bromsar

Den friktion som uppstår vid inbromsning kan återvinnas genom att den omvandlas till elektrisk energi. Med hjälp av en generator lagras energin i batteriet och kan användas som drivkälla för det elektriska systemet och vid acceleration.

Helt enkelt på el: litiumjonbatteriet

En litiumjonbattericell består alltid av fyra komponenter: anod, katod, separator och elektrolyt. Under laddningen går litiumjonerna från katod till anod och lagras där. Den elektriska energin från elnätet omvandlas till kemisk energi. Under urladdningsprocessen – till exempel för att driva elmotorn – fungerar det tvärtom: litiumjonerna går nu från anoden tillbaka till katoden och omvandlar den kemiska energin tillbaka till elektrisk energi.

Det behövs fem huvudsakliga råmaterial för  att producera litiumjonbattericeller: en förening av kobolt, nickel och mangan för katoden (denna struktur hjälper till att lagra litiumladdningsbäraren), grafit för anoden och, naturligtvis, litium, som ingår i elektrolyten.

1 Anode
2 Katod
3 Separator
4 Elektrolyt
5 Laddning
6 Urladdning

Resurser, utmaningar och åtgärder från Volkswagen-koncernen

För att tillverka en bil krävs det råvaror som påverkar det befintliga ekosystemet. Det här påverkar både människor och miljö. Vi är medvetna om det och har därför skrivit bindande kontrakt med våra underleverantörer. KontraktetOpens an external link binder dem till att hålla hög miljöstandard och goda sociala villkor för att utesluta att de bryter mot till exempel mänskliga rättigheter i sina leverantörskedjor. Vi har sammanfattat vilka specifika åtgärder vi gör för att uppnå det här, hur vi hanterar anskaffning av resurser och vilka utmaningar vi har som vi behöver lösa. 

En titt inut en elbil

Vad är det som skiljer en elbil mot konventionella fordon? Inte så mycket på utsidan. Men under huven är det stor skillnad. Så här ser det ut inuti en e-up! men principen är samma för de flesta elbilar.

En illustration av en elbil

1. Ladduttag

Där du vanligtvis tankar bilen med bensin eller diesel finner du numera en anslutning för laddning.

2. Battery Management System (BMS)

Batterisystemet är ständigt övervakat av denna kontrollenhet – det är kopplingen mellan fordonet och batteriet. Fordonets och batteriets status kan kontrolleras på distans tack vare BMS, t.ex. med hjälp av en mobiltelefon.

3. Värmesystem

Sätesvärmarna och uppvärmda vindrutorna säkerställer att värmen distribueras till passagerarutrymmet så effektivt och energisnålt som möjligt.

4. Högspänningskabel

En högspänningskabel sitter mellan ladduttaget och batteriet. Därifrån leds elen med en spänning på 324 V till motorutrymmet.

5. Batteripaket

Litiumjonbatteriet är placerat under baksätet i mitten av fordonets konstruktion.

6. Kraftelektronik

Kraftelektroniken är en av grundbultarna för en elmotors prestanda. Det kontrollerar flödet av energi (mellan batteri och motor) och möjliggör även ström till ett 12 V-uttag inuti bilen.

7. Kraftåtervinning

Vid bromsning så omvandlar fordonet rörelseenergi till elektrisk energi som sedan används för att föra fordonet framåt. Nivån av energiåtervinning kan regleras i tre steg via växelspaken. Ju mer kraftåtervinning desto mer sparad energi – och mer effektiv bromsning.

8. Motorrummet

Alla nödvändiga drivenheter finns i motorrummet. Elmotorn är hjärtat, tillsammans med växellådan, differentialen och kraftelektroniken.